Žabky

Třída Žabek se nachází v patře prvního pavilonu. Ve školním roce 2022/2023 navštěvují třídu děti ve věku 3-4 roky.

O vaše děti se starají: paní učitelka Zuzana Šuldová, paní učitelka Jana Lodrová a paní asistentka pedagoga Jana Urbanová.

Třídu uklízí paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje paní Miroslava Štossová a Katka Prokopová.


email pro případ distanční výuky

zabky-mssomajerova@centrum.cz


Zaměření třídy: na logopedickou prevenci a zařazování metod z NTC Learning, dětská jóga a hudebně pohybové činnosti, projekt Hrajeme si s anglickými slovíčky.


Třídní vzdělávací program 2022/23


Pravidla naší třídy

  1. kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka
  2. jsme kamarádi
  3. pečujeme o své zdraví
  4. ve třídě běháme při cvičení a pohybových hrách
  5. nekřičíme
  6. nasloucháme si
  7. necákáme na podlahu
  8. chráníme přírodu
  9. všechno má své místo - uklízíme hračky

Další pravidla vytváříme společně s dětmi dle potřeby i v průběhu školního roku. Pravidla máme vytvořena s použitím symbolů, tak aby byla pro děti srozumitelná a jsou umístěna v prostoru třídy i šatny a také na webových stránkách naší třídy.Aktuality ze třídy, články