Žabky

Třída Žabek se nachází v patře prvního pavilonu. Ve školním roce 2021/2022 navštěvují třídu děti ve věku 4 - 6 let.

O vaše děti se starají: paní ředitelka Jana Vozková, paní učitelka Jitka Štětinová a paní učitelka Jana Schneiderová. 

Třídu uklízí paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje paní Miroslava Štossová a Katka Prokopová.

Zaměření třídy: logopedická prevence, výtvarné a pracovní aktivity, rozvoj předmatematických dovedností, hudebně pohybové aktivity a dětská jóga.

Třídní vzdělávací program 2021/22 bude zveřejněn koncem října 2021

Pravidla naší třídy

  1. KOUZELNÁ SLOVÍČKA, OTVÍRAJÍ SRDÍČKA
  2. JSME KAMARÁDI
  3. NEKŘIČÍME NASLOUCHÁME SI
  4. NECÁKÁME NA PODLAHU
  5. NEBOURÁME STAVBY KAMARÁDŮ
  6. VŠECHNO MÁ SVÉ MÍSTO - UKLÍZÍME HRAČKY
  7. NEJEZDÍME S AUTY PO NÁBYTKU
  8. BĚHÁME JEN PŘI CVIČENÍ

AKTUALITY