Žabky

Třída Žabek se nachází v patře prvního pavilonu. Ve školním roce 2023/2024 navštěvují třídu děti ve věku 4-5 let.

O vaše děti se starají: paní učitelka Zuzana Šuldová, paní učitelka Jana Lodrová a paní asistentka pedagoga Jana Urbanová.

Třídu uklízí paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje paní Miroslava Štossová a Věra Trajová.


email pro případ distanční výuky

zabky-mssomajerova@centrum.cz


Zaměření třídy: na logopedickou prevenci a zařazování metod z NTC Learning, dětskou jógu a hudebně pohybové činnosti, projekty "Se Sokolem do života" a "Hrajeme si s anglickými slovíčky".


Třídní vzdělávací program 2023/24


Pravidla naší třídy vytváříme v průběhu září a října společně s dětmiAktuality ze třídy, články