Žabky

Třída Žabek se nachází v patře prvního pavilonu. Ve školním roce 2020/21 nastupují do třídy děti ve věku 3 - 4 roky.

O vaše děti se starají: paní ředitelka Jana Vozková, paní učitelka Jitka Štětinová a paní učitelka Romana Kešnerová. 

Třídu uklízí paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje paní Miroslava Štossová a Katka Prokopová.

Zaměření třídy: logopedická prevence, výtvarné a pracovní aktivity, rozvoj předmatematických dovedností, dětská jóga a zařazování prvků z metody NTC Learning

Pravidla naší třídy

  1. KOUZELNÁ SLOVÍČKA, OTVÍRAJÍ SRDÍČKA
  2. JSME KAMARÁDI
  3. NEKŘIČÍME NASLOUCHÁME SI
  4. NECÁKÁME NA PODLAHU
  5. NEBOURÁME STAVBY KAMARÁDŮ
  6. VŠECHNO MÁ SVÉ MÍSTO - UKLÍZÍME HRAČKY
  7. NEJEZDÍME S AUTY PO NÁBYTKU
  8. BĚHÁME JEN PŘI CVIČENÍ

AKTUALITY