Žabky

Třída Žabek se nachází v patře prvního pavilonu. Ve školním roce 2021/2022 navštěvují třídu děti ve věku 4 - 6 let.

O vaše děti se starají: paní ředitelka Jana Vozková, paní učitelka Jitka Štětinová a paní učitelka Jana Schneiderová. 

Třídu uklízí paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje paní Miroslava Štossová a Katka Prokopová.


email pro případ distanční výuky

zabky-mssomajerova@centrum.cz


Zaměření třídy: logopedická prevence, výtvarné a pracovní aktivity, rozvoj předmatematických dovedností, hudebně pohybové aktivity a dětská jóga, prvky metody NTC


Třídní vzdělávací program 2021/22


Pravidla naší třídy

  1. kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka
  2. jsme kamarádi
  3. pečujeme o své zdraví
  4. ve třídě běháme při cvičení a pohybových hrách
  5. nekřičíme
  6. nasloucháme si
  7. necákáme na podlahu
  8. chráníme přírodu
  9. všechno má své místo - uklízíme hračky

Další pravidla vytváříme společně s dětmi dle potřeby i v průběhu školního roku. Pravidla máme vytvořena s použitím symbolů, tak aby byla pro děti srozumitelná a jsou umístěna v prostoru třídy i šatny a také na webových stránkách naší třídy.Aktuality ze třídy, články