Žabky

Třída Žabek se nachází v patře prvního pavilonu. Ve školním roce 2023/2024 navštěvují třídu děti ve věku 4-5 let.

O vaše děti se starají: paní učitelka Zuzana Šuldová, paní učitelka Kateřina Polanská a paní asistentka pedagoga Jana Urbanová.

Třídu uklízí paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje paní Miroslava Štossová a Věra Trajová.


email pro případ distanční výuky

zabky-mssomajerova@centrum.cz


Zaměření třídy: na logopedickou prevenci a zařazování metod z NTC Learning, dětskou jógu a hudebně pohybové činnosti, projekty "Se Sokolem do života" a "Hrajeme si s anglickými slovíčky".


Třídní vzdělávací program 2023/24


Pravidla naší třídy

  • kouzelná slovíčka, otvírají srdíčka
  • jsme kamarádi
  • pečujeme o své zdraví
  • ve třídě běháme při cvičení a pohybových hrách
  • nekřičíme
  • nasloucháme si
  • necákáme na podlahu
  • chráníme přírodu
  • všechno má své místo - uklízíme hračky

Další pravidla vytváříme společně s dětmi dle potřeby i v průběhu školního roku. Pravidla máme vytvořena s použitím symbolů, tak aby byla pro děti srozumitelná a jsou umístěna v prostoru třídy i šatny a také na webových stránkách naší třídy.Aktuality ze třídy, články