Květen u Žabiček 2024

25.05.2024

Měsíc květen byl ve třídě plný her a poznávání. Učili jsme se o našem městě, o rodině. Na začátku měsíce jsme pozvali do školky maminky, babičky, ostatní členy rodiny a předvedli jsme jim pásmo písniček, básniček, zahráli pohádku a zatančili. Sportovali jsme nejen v tělocvičně a ve třídě, ale hlavně jsme běhali venku. Učení jsme při pěkném počasí přesunuli ven k našim tabulím a cestovali jsme po celém světě i když pouze na naší zahradě.

Fotogalerie

Zuzka