Kalendář akcí

15. 10. 2021 - BENE pro předškoláky

V pátek 15. 10. 2021 se předškolní děti zúčastní akce DDM BENE. Seznámí se s bezpečným chováním na silnici a se složkami záchranného systému. Na akci bude přistaven autobus.

14. 10. 2021 - SFÉRICKÉ KINO 

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 proběhne v prostorách MŠ představení SFÉRICKÉ KINO. Představení je určeno všem věkovým skupinám.

80 Kč

13. 10. 2021 - Řezbář ve školce

Ve středu 13. 10. 2021 proběhne v MŠ setkání řezbáře s předškoláky.

7. 10. 2021 - Dopoledne s FK Baník Sokolov

Ve čtvrtek 07. 10. 2021 od 9.00 pro Žabky a od 10.00 hodin pro Sluníčka proběhne na školní zahradě další  setkání s trenéry FK Baník Sokolov. Akce pro předškoláky.

7. 10. 2021  - Fotografování dětí

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 proběhne v MŠ fotografování dětí. Cena se bude odvíjet podle zvoleného balíčku. Více informací na třídách u p. učitelek.

6. 10. 2021  - Sebeobrana pro předškoláky

Ve středu 6. 10. 2021 se uskuteční kroužek sebeobrany pro přihlášené předškolní děti. Žabky v 8.15 hodin, Sluníčka v 8.45 hodin.

45 Kč

4. 10. 2021  - Exkurze ekologie - v MŠ nejpozději v 7:45, pro předškoláky

Děti potřebují batůžek, papírové kapesníčky a pití v uzavíratelné láhvi.

V pondělí 4. 10. 2021 se uskuteční exkurze o ekologii pro předškolní děti v školícím centru Černošín. Odjezd v 8:00 od Cukrárny Ondra. Více informací ve třídách u p. učitelek.

EXKURZE DO CEVOH Černošín = Centra environmentální výchovy odpadového hospodářství v Černošíně

Na místě probíhá prohlídka zařízení třídící linky odpadů, kompostárny a skládky odpadů s využitím skládkových plynů na kogenerační jednotce k výrobě elektřiny s odborným výkladem. Exkurze, prohlídka vzorových využití a audio projekce ukazují cestu odpadu od jeho sběru přes vytřídění a úpravu až po využití nebo konečné odstranění.

Téma a řešená problematika je vždy přizpůsobena věku žáků.

Návštěvníci CEVOH tak nejen poznají, jak reálně skládka vypadá, ale také, co všechno
lze ze zpracovaného odpadu vyrobit.

zdarma

Dopoledne s FK Baník Sokolov

Ve čtvrtek 23. 9. 2021  od 9.00 a 10.00 hodin se uskuteční na školní zahradě setkání s trenéry FK Baník Sokolov.  Akce pro předškoláky.

Ukázková hodina p. učitelky ze ZUŠ

V úterý 14. 9. 2021 proběhne ve třídě Sluníček a Žabiček ukázková hodina p.učitelky ze ZUŠ (hudebního oboru). Bude probíhat i nábor dětí od pěti let.

Třídní schůzky

Třída Žabiček - čtvrtek 16. 9. 2021 v 15.30 hodin ve třídě Žabiček

Třída Sluníček - čtvrtek 16. 9. 2021 v 15.30 hodin ve třídě Sluníček

Třída Berušek - středa 15. 9. 2021 v 15.30 hodin ve třídě Berušek

Rodiče ze třídy Kuřátek si mohou domluvit individuální konzultace.

Divadlo v MŠ

21. 9. 2021 v 8.30 hodin přijede do MŠ Divadlo loutek Karlovy Vary s představením Drak a Moucha.

50 Kč

Akce v MK Slavíčkova

9. 9. 2021 od 10.00 hodin proběhne v knihovně v Sokolově akce PUTOVÁNÍ ZA DEVATERO HOR. Pohybové a hravé povídání o knížkách a s knížkami. Pro předškoláky.
2020 - 2021

PASOVÁNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ A ROZLOUČENÍ SE ŠKOLNÍM ROKEM

29. 6. 2021 v 15.30 hodin proběhne na školní zahradě pasování předškoláků a rozloučení se školním rokem.

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ PŘEDŠKOLÁKŮ

29. 6. 2021 v 9.00 hodin bude poslední zvonění pro předškolní děti

před ZŠ Křižíkova. Před školou je nutné se sejít o něco dříve.

NÁVŠTĚVA FANTAZIE - ZÁBAVNĚ VZDĚLÁVACÍHO CENTRA

18. 6. 2021 třídy Sluníček a Berušek

21. 6. 2021 třída Žabiček

50 Kč

17. 6. 2021 SEBEOBRANA V MŠ

Sebeobrana v MŠ pro přihlášené předškolní děti.

45 Kč

2. 6. 2021 SEBEOBRANA V MŠ

Sebeobrana v MŠ pro přihlášené předškolní děti.

45 Kč

1. 6. 2021 - OSLAVY MDD v MŠ

Soutěžní dopoledne na školní zahradě pro děti ze školky.

31. 5. 2021 - Pohádka O Lesíčkovi

Pohádka Karlovarského hudebího divadla

zdarma

2. AKCE MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV PRO PŘEDŠKOLÁKY

27. 5. 2021 v 9:00 hodin se opět uskuteční v areálu zahrady MŠ akce Městské policie Sokolov pro předškoláky ze třídy Berušek a Sluníček

FOTOGRAFOVÁNÍ DĚTÍ VE ŠKOLCE

27. 5. 2021 v 9:00 se budou děti ve školce fotografovat.
1. fotka třídy
2. fotka předškoláků na tablo
3. fotka předškoláků nebo skupinky s aktovkou dle zájmu rodičů 

AKCE MĚSTSKÉ POLICIE SOKOLOV PRO PŘEDŠKOLÁKY 

V úterý 11.5. v 9:00 hodin se uskuteční v areálu zahrady MŠ akce Městské policie Sokolov pro předškoláky ze třídy Berušek a Sluníček

MAŠKARNÍ REJE VE TŘÍDÁCH

17.2. - žabky a sluníčka

18.2. - kuřátka a berušky

SEBEOBRANA V MŠ: 19.1., 2.2., 16.2., 9.3., 23.3., 6.4., 20.4., 4.5., 18.5., 1.6. a 15.6.2021

Sebeobrana pro předškoláky - Kurs pro děti, ve kterém získají znalosti a dovednosti, které jim pomohou v nebezpečných situacích.

45,- Kč

10. 2. 2021 od 15:30 hod - On-line seminář pro rodiče předškoláků

Bližší informace zde

zdarma

25. - 28. 1. 2021 - Konzultační hodiny pro rodiče předškoláků

Informace naleznete v sekci "Novinky"

8. 12. 2020 - 10:00 hod: Cvičení na školní zahradě s hokejisty HC Baník Sokolov

Informace naleznete v sekci "Novinky"

3. 12. 2020 - Mikulášská nadílka

Návštěva Mikuláše a čerta ve třídách.

16. 10. 2020 - Omezení akcí mateřské školy do odvolání.

Více informací naleznete v sekci "Novinky"

SEBEOBRANA V MŠ: 20.10., 3.11., 19.11., 30.11., 14.12. 2020

Sebeobrana pro předškoláky - Kurs pro děti, ve kterém získají znalosti a dovednosti, které jim pomohou v nebezpečných situacích.


45,- Kč

15. 10. 2020 9,00 - 11,30 hodin ZRUŠENO!

" Bezpečně a nebezpečně" - akce DDM, Města Sokolov, Policie ČR a Besipu pro předškoláky

Soutěž pořádaná pro mateřské školy v DDM Sokolov zaměřená na smysluplné využití volného času a prevenci negativních jevů ve společnost.

13. 10. 2020 10,00 - 10,45 hodin ZRUŠENO!

Cvičení a hraní našich dětí ze školky na hřišti ZŠ Švabinského, Sokolov (dle covidové situace)

13.10. 2020 8,45 - 9,05 hodin (vybíráme 45,- Kč)

Sebeobrana pro předškoláky - Kurs pro děti, ve kterém získají znalosti a dovednosti, které jim pomohou v nebezpečných situacích.

9. 10. 2020 9,00 hodin ZRUŠENO! (bude náhradní termín)

Jak cvičit s dětmi v MŠ - cvičení u předškoláčků s lektorkou Jitkou Maluškovou

6. 10. 2020 10,00 hodin ZRUŠENO!

Předškoláci - divadelní představení v MDK Sokolov, Lotrando a Zubejda, 40,- Kč (dle covidové situace)

1. 10. 2020 9,30 - 11,30

Miniturnaj sokolovských mateřských škol v kopané v areálu Bohemie Sokolov - předškoláci. HURÁ, VYHRÁLI JSME! (fotky a článek)

29. 9. 2020 - 9,00 - 11,00 hodin

Předškoláci - dopravní výchova v DDM/autíčka (dle covidové situace)

23. 9. 2020

Fotograf v mateřské škole - série Podzim

22. 9. 2020 V 10,00 hodin - ZRUŠENO!

Předškoláci - divadelní představení v MDK  Sokolov, Velká dobrodružství malého brouka, 40,- Kč (dle covidové situace)

14. 9. 2020 v 10,00 hodin

Návštěva předškoláků v Městské knihovně Sokolov

"Tvůrčí dílna inspirovaná pohádkovou Alenkou"

11. 9. 2020

Návštěva ze ZUŠ Sokolov. Průzkum hudebního a výtvarného nadání dětí od věku 5 let.

10. 9. 2020 16,00 hodin

V přízemní třídě prvního pavilonu se uskuteční společná schůzka všech rodičů a následně pokračují schůzky v jednotlivých třídách. Prosíme rodiče, aby měli k dispozici roušky v případě většího počtu osob.

1. 9. 2020 - začátek školního roku