Kalendář akcí

29. 6. 2022 - Poslední zvonění na ZŠ

Ve středu 29. 6. 2022 proběhne na 6. ZŠ a na 8. ZŠ poslední zvonění s krátkým vystoupením našich předškoláků. Sraz dětí je v MŠ. Prosíme rodiče, aby dětem dali sváteční oblečení. Akce je určena pro předškoláky.

28. 6. 2022 - Pasování na školáky a vystoupení tříd

V úterý 28. 6. 2022 od 15:30 hodin proběhne na školní zahradě vystoupení všech tříd a pasování předškoláků na školáky. Akce je určena všem dětem a jsou na ni zváni rodiče a přátelé školy. Vice informací u p. učitelek na třídách.

24. 6. 2022 - Školympiáda - akce pro předškoláky

V pátek 24. 6. 2022 se v prostorách DDM koná školympiáda (dopoledne plné sportovních soutěží). Akce je určena pro předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabiček. Sraz dětí je v MŠ. Děti budou potřebovat sportovní boty a oblečení podle počasí. Pitný režim bude zajištěn DDM.

16. 6. 2022 - Školní výlet do Bečova - pro všechny děti

Ve čtvrtek 16. 6. 2022 bude školní výlet do botanické zahrady v Bečově. Akce je určena pro všechny děti MŠ. Sraz dětí je v MŠ nejpozději v 7:55 hodin ve třídách. Do batůžku dejte dětem pití v uzavíratelné láhvi, kapesníky, sáček, pláštěnku, malou dobrůtku, toaletní papír (kousek). Ze školky děti dostanou šáteček ke svačině a řízek s pečivem o obědu.

80 Kč

15. 6. 2022 - Bezpečná vycházka

Ve středu 15. 6. 2022 proběhne ve spolupráci s městskou policí projekt Bezpečná vycházka. Akce je určena pro předškoláky ze třídy Sluníček a Žabiček.

13. 6. 2022 - Cvičení s fotbalisty na hřišti ZŠ Křižíkova

V pondělí 13. 6. 2022 bude fotbal pro děti ze třídy Sluníček a Žabek na hřišti ZŠ Křižíkova. POZOR - do batůžku dát dětem obuv na ven a pití v uzavíratelné láhvi.

8. 6. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 8. 6. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek. 

45 Kč

7. 6. 2022 - Divadlo v MDK pro předškoláky

V úterý 7. 6. 2022 půjdou předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabiček do divadla v MDK. Představení - Veselá pouť s hosty Jů a Hele. Prosíme rodiče o vhodné oblečení do divadla.

1. 6. 2022 - MDD v MŠ

Ve středu 1. 6. 2022 v dopoledních hodinách proběhne ve znamení oslav MDD akce Indiánská stezka. Děti si mohou z domova přinést indiánské kostýmy - stačí jednoduše vytvořený, například ze starého trička. Akce je určena pro všechny děti.

27. 5. 2022 - Bezpečná vycházka

V pátek 27. 5. 2022 proběhne ve spolupráci s městskou policí projekt Bezpečná vycházka. Akce je určena pro předškoláky ze třídy Sluníček a Žabiček.

25. 5. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 25. 5. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

24. 5. 2022 - Divadlo v MŠ

V úterý 24. 5. 2022 přijede do MŠ divadlo Letadlo s pohádkou V korunách stromů. Akce je určena pro všechny děti MŠ.

50 Kč

20. 5. 2022 - Návštěva Fantazie

V pátek 20. 5. 2022 půjdou děti z 1. pavilonu do zábavného centra Fantazie. Do batůžku, pití v uzavíratelné láhvi a malá dobrůtka. 

50 Kč

19. 5. 2022 - Návštěva Fantazie

Ve čtvrtek 19. 5. 2022 půjdou děti z 2. pavilonu (Sluníčka, Berušky) do zábavného centra Fantazie. Do batůžku, pití v uzavíratelné láhvi a malá dobrůtka.

50 Kč

18. 5. 2022 - Čtení páťáků dětem

Ve středu 18. 5. 2022 přijdou do naší MŠ na návštěvu děti z pátých tříd a přečtou dětem pohádku před spaním.

17. 5. 2022 - Fotograf v MŠ

V úterý 17. 5. 2022 v 9:00 hodin se budou fotografovat děti z jednotlivých tříd na společnou fotografii. Předškoláci se budou fotografovat na tablo a s aktovkou. Cenu upřesní paní učitelky na třídách.

16. 5. 2022 - Fotbal pro předškoláky

V pondělí 16. 5. 2022 bude fotbal pro předškoláky na zahradě. POZOR - do batůžku dát dětem obuv na ven a pití v uzavíratelné láhvi.

12. 5. 2022 - Předškoláci v 1. třídě

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 se půjdou předškoláci ze třídy Žabiček a Sluníček podívat do první třídy. Vyzkouší si s paní učitelkou z první třídy vše, co je od září bude čekat.

12. 5. 2022 - Veselá věda

Ve čtvrtek 12. 5. 2022 půjdou děti ze třídy Žabiček do ZŠ Švabinského, kde jim starší kamarádi z devátých tříd předvedou "vědecké " pokusy s cukrem. Více informací ve třídě u p. učitelky.

11. 5. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 11. 5. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

10. 5. 2022 - Zápis do MŠ náhradní termín

V úterý 10. 5. 2022 od 10:00 do 12:00 hodin proběhne v MŠ zápis - náhradní termín

 9. 5. 2022 - Besídka pro maminky ve třídě Sluníček

V pondělí 9. 5. 2022 se v 15:30 hodin uskuteční besídka plná básniček písniček a tanečků pro maminky, babičky, tety a ostatní, kteří chtějí strávit příjemné odpoledne.

9. 5. 2022 - Běháme po cestách rovných i klikatých

V pondělí 9. 5. 2022 se zúčastní vybraní sportovci ze třídy Žabek a Sluníček sportovního dopoledne v areálu Lesoparku Bohemia. Informace rodiče dostanou od p. učitelek na třídách.

5. 5. 2022- Den otevřených dveří v MŠ

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin bude na naší MŠ den otevřených dveří. Rodiče s dětmi si mohou prohlédnout prostory MŠ.

5. 5. 2022 - Zápisy dětí do MŠ

Ve čtvrtek 5. 5. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin proběhne v MŠ zápis nových dětí.

3. 5. 2022 - Návštěva učitelů ZUŠ v MŠ

V úterý 3. 5. navštíví  třídy Žabiček, Berušek a Sluníček p. učitelka ze ZUŠ. Bude vyhledávat talentované děti pro hudební a výtvarný obor.

2. 5. 2022 - Fotbal pro předškoláky

V pondělí 2. 5. 2022 bude fotbal pro předškoláky na zahradě. POZOR - do batůžku dát dětem  obuv na ven a pití v uzavíratelné láhvi.

Čarodějnický rej

28. 4. 2022 proběhne čarodějnický rej ve třídě Sluníček

29 4. 2022 proběhne čarodějnický rej ve třídě Kuřátek

 29 4. 2022 proběhne čarodějnický rej ve třídě Žabiček

29 4. 2022 proběhne čarodějnický rej ve třídě Berušek 

27. 4. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 27. 4. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

21. 4. 2022 - Dopravní výchova pro předškoláky ze třídy Žabek a Sluníček

Ve čtvrtek 21. 4. 2022 se předškoláci ze třídy Žabek a Sluníček, kteří se neúčastnili v termínu 12. 4. 2022, zúčastní dopravní výchovy na krytém dopravním hřišti v Sokolově. Do batůžku dětem dejte pití v uzavíratelné lahvi a bačkory.

19. 4. 2022 - Bubnování v MŠ

V úterý 19. 4. 2022 proběhne v naší MŠ bubnování. Akce je určena všem dětem.

14. 4. 2022 - Jarní tvoření s rodiči u Žabek

Ve čtvrtek 14. 4. 2022 proběhne ve třídě Žabiček od 15.00 hodin jarní tvoření s rodiči. Všichni jsou srdečně zváni. 

13. 4. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 13. 4. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

13. 4. 2022 - Berušky akce s rodiči

Ve středu 13. 4. 2022 proběhne se třídou Berušek akce s rodiči. Děti si přinesou koloběžky, odrážedla, kola, co kdo bude chtít. Sraz na Areálu zdraví v 15.30 hodin.

12. 4. 2022 - Velikonoční dílnička u Sluníček

V úterý 12. 4. 2022 se od 15 hodin ve třídě Sluníček uskuteční velikonoční tvoření pro děti a rodiče. Všichni jsou srdečně zváni. Dobrou náladu nezapomeňte vzít sebou.

11. 4. 2022 - Dopravní výchova pro předškoláky ze třídy Sluníček

V pondělí  11. 4. 2022 se předškoláci ze třídy Sluníček zúčastní dopravní výchovy na krytém dopravním hřišti v Sokolově. Do batůžku dětem dejte pití v uzavíratelné láhvi a bačkory.

4. 4. 2022 - Fotbal pro předškoláky 

V pondělí 4. 4. 2022 bude fotbal pro předškoláky v tělocvičně. POZOR - do batůžku dát dětem čistou obuv do tělocvičny a pití v uzavíratelné láhvi.

30. 3. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 30. 3. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

Konzultační hodiny

Od 15 hodin probíhají konzultační hodiny, kde se můžete informovat o vašem dítěti. Na daný čas je nutné domluvit se s paní učitelkou.

Třída Žabiček - 28. 3. 2022

Třída Sluníček - 29. 3. a 30. 3. 2022

Třída Berušek - 28. 3. 2022

Třída Kuřátek - 28. 3. 2022

22. 3. 2022 Divadlo v MŠ pro všechny děti

V úterý 22. 3. 2022 bude v MŠ divadlo Letadlo s představením: V korunách stromů - Jaro. Akce je určena všem dětem.

50 Kč

21. 3. 2022 - Fotbal pro předškoláky - AKCE ZRUŠENA

V pondělí 21. 3. 2022 bude fotbal pro předškoláky v tělocvičně. POZOR - do batůžku dát dětem čistou obuv do tělocvičny a pití v uzavíratelné láhvi.

16. 3. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti - AKCE ZRUŠENA

Ve středu 15. 3. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

7. 3. 2022 - Fotbal pro předškoláky

V pondělí 7. 3. 2022 bude fotbal pro předškoláky v tělocvičně. POZOR - do batůžku dát dětem čistou obuv do tělocvičny a pití v uzavíratelné láhvi.

2. 3. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 2. 3. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

16. 2. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 16. 2. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

2. 2. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 2. 2. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

Únor - Keramika v družině ZŠ Švabinského Sokolov

Třída Žabek - pro předškoláky vždy od 09:30 hodin:

pátek 4. 2. 2022

pátek 25. 2. 2022 

Třída Sluníček - pro předškoláky vždy od 09:30 hodin:

pátek 11. 2. 2022

pátek 4. 3. 2022 

20 Kč

Malá technická univerzita - termíny

Třída Žabek vždy od 09:00 hodin:

pondělí 24. 1. 2022 - Stavitel města

pondělí 31. 1. 2022 - Malý architekt

pondělí 7. 2. 2022 - Malý inženýr

pondělí 14. 2. 2022 - Malý projektant

pondělí 21. 2. 2022 -  Malý vodohospodář

pondělí 28. 2. 2022 -  Malý energetik

Třída Sluníček vždy od 10:10 hodin:

pondělí 24. 1. 2022 - Stavitel mostů

pondělí 31. 1. 2022 - Stavitel věží

pondělí 7. 2. 2022 - Malý zpracovatel odpadu

pondělí 14. 2. 2022 - Malý archeolog

pondělí 21. 2. 2022 - Malý ropař

pondělí 28. 2. 2022 - Malý plynárník


19. 1. 2022 - Sebeobrana pro přihlášené děti

Ve středu 19. 1. 2022 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

17. 1. 2022 - Divadlo Letadlo v MŠ  AKCE ZRUŠENA

V pondělí 17. 1. 2022 bude v MŠ divadlo Letadlo s představením: V korunách stromů. Akce je určena všem dětem.

50 Kč

27. 12. - 31. 12. 2021

Uzavření MŠ. Více informací zde.

22. 12. 2021 - Sebeobrana pro přihlášené předškoláky

Ve středu 22. 12. 2021 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

13. - 16. 12. 2021 - Vánoční besídky

Bez přítomnosti dospěláků. Bližší informace zde.

8. 12. 2021 - Sebeobrana pro přihlášené předškoláky

Ve středu 8. 12. 2021 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

6. 12. 2021 - Mikulášská nadílka ve třídách

V pondělí v dopoledních hodinách jsme připravili pro děti z naší školky mikulášskou nadílku. Akce je určena pouze dětem z MŠ.

23. 11. 2021 - Testování Mensa

V úterý 23. 11. 2021 proběhne na naší MŠ testování přihlášených dětí společností Mensa.

200 Kč

22. 11. 2021 - Fotbal pro předškoláky

V pondělí 22. 11. 2021 bude fotbal pro předškoláky v tělocvičně. POZOR - do batůžku dát dětem čistou obuv do tělocvičny a pití v uzavíratelné láhvi.

18. 11. 2021 Divadlo v MŠ pro všechny děti

Ve čtvrtek 18. 11. 2021 proběhne v prostorách MŠ divadelní představení Do vesmíru. Představení je určeno všem věkovým skupinám. Náhradní termín za 11. 11. 2021

50 Kč

Konzultační hodiny

Od 15 hodin probíhají konzultační hodiny, kde se můžete informovat o vašem dítěti. Na daný čas je nutné domluvit se s paní učitelkou. 

Třída Žabiček - 11. a 18. 11. 2021

Třída Sluníček - 9. a 18. 11. 2021

Třída Berušek - 10. a 15. 11. 2021

Třída Kuřátek - 10. a 16. 11. 2021

11. 11. 2021 - Dopravní výchova pro předškoláky ze třídy Žabek

Ve čtvrtek 11.11. 2021 se předškoláci ze třídy Žabek zúčastní dopravní výchovy na krytém dopravním hřišti v Sokolově. Do batůžku dětem dejte pití v uzavíratelné lahvi a bačkory.

4. 11. 2021 - Dopravní výchova pro předškoláky ze třídy Sluníček

Ve čtvrtek 4. 11. 2021 se předškoláci ze třídy Sluníček zúčastní dopravní výchovy na krytém dopravním hřišti v Sokolově. Do batůžku dětem dejte pití v uzavíratelné láhvi a bačkory.

3. 11. 2021 - Za zvířátky na farmu pro předškoláky

Ve středu 3. 11. 2021 pojedou předškolní děti na exkurzi do Ekofarmy do Chebu.

Odjezd v 8:15 hod. od cukrárny Ondra, prosíme rodiče, aby děti přivedli do školky v 7:30 hod. Do batůžku dejte dětem pití v uzavíratelné lahvi.

2. 11. 2021 - Veselá věda pro předškoláky

V úterý 2. 11. 2021 se naši předškoláci zúčastní akce Veselá věda na 6. ZŠ v Sokolově. Děti se dozvědí vše o cukru. Akce proběhne venku, proto dejte dětem vhodné oblečení.

29. 10. 2021 - Puntíkový den

V pátek 29. 10. 2021 se naše MŠ zúčastní osvětové kampaně na podporu pacientů s psoriázou/lupénkou, která nese název Puntíkový den. Jedná se o celorepublikový happening s přesahem do zahraničí, ku příležitosti Světového dne psoriázy (World Psoriasis Day).

V tento den si obléknou všechny děti a zaměstnanci naší MŠ něco puntíkatého (např. tričko, šátek, sukýnku, atd.), tím podpoří děti i dospělé, kteří s touto nemocí bojují. Žádáme rodiče o spolupráci. Vyberte s dětmi v pátek nějakou puntíkatou součást oblečení.

27. 10. 2021 - Sebeobrana pro přihlášené předškoláky

Ve středu 27. 10. 2021 proběhne sebeobrana pro přihlášené předškolní děti ze třídy Sluníček a Žabek.

45 Kč

25. 10. 2021 - Fotbal pro předškoláky

V pondělí 25. 10. 2021 bude fotbal pro předškoláky v tělocvičně. POZOR - do batůžku dát dětem čistou obuv do tělocvičny a pití v uzavíratelné láhvi.

15. 10. 2021 - BENE pro předškoláky

V pátek 15. 10. 2021 se předškolní děti zúčastní akce DDM BENE. Seznámí se s bezpečným chováním na silnici a se složkami záchranného systému. Na akci bude přistaven autobus.

14. 10. 2021 - SFÉRICKÉ KINO

Ve čtvrtek 14. 10. 2021 proběhne v prostorách MŠ představení SFÉRICKÉ KINO. Představení je určeno všem věkovým skupinám.

80 Kč

13. 10. 2021 - Řezbář ve školce

Ve středu 13. 10. 2021 proběhne v MŠ setkání řezbáře s předškoláky.

7. 10. 2021 - Dopoledne s FK Baník Sokolov

Ve čtvrtek 07. 10. 2021 od 9.00 pro Žabky a od 10.00 hodin pro Sluníčka proběhne na školní zahradě další setkání s trenéry FK Baník Sokolov. Akce pro předškoláky. 

7. 10. 2021 - Fotografování dětí

Ve čtvrtek 7. 10. 2021 proběhne v MŠ fotografování dětí. Cena se bude odvíjet podle zvoleného balíčku. Více informací na třídách u p. učitelek.

6. 10. 2021 - Sebeobrana pro předškoláky

Ve středu 6. 10. 2021 se uskuteční kroužek sebeobrany pro přihlášené předškolní děti. Žabky v 8.15 hodin, Sluníčka v 8.45 hodin.

45 Kč

4. 10. 2021 - Exkurze ekologie - v MŠ nejpozději v 7:45, pro předškoláky

Děti potřebují batůžek, papírové kapesníčky a pití v uzavíratelné láhvi.

V pondělí 4. 10. 2021 se uskuteční exkurze o ekologii pro předškolní děti v školícím centru Černošín. Odjezd v 8:00 od Cukrárny Ondra. Více informací ve třídách u p. učitelek.

EXKURZE DO CEVOH Černošín = Centra environmentální výchovy odpadového hospodářství v Černošíně

Na místě probíhá prohlídka zařízení třídící linky odpadů, kompostárny a skládky odpadů s využitím skládkových plynů na kogenerační jednotce k výrobě elektřiny s odborným výkladem. Exkurze, prohlídka vzorových využití a audio projekce ukazují cestu odpadu od jeho sběru přes vytřídění a úpravu až po využití nebo konečné odstranění.

Téma a řešená problematika je vždy přizpůsobena věku žáků.

Návštěvníci CEVOH tak nejen poznají, jak reálně skládka vypadá, ale také, co všechno
lze ze zpracovaného odpadu vyrobit. 

Dopoledne s FK Baník Sokolov

Ve čtvrtek 23. 9. 2021 od 9.00 a 10.00 hodin se uskuteční na školní zahradě setkání s trenéry FK Baník Sokolov. Akce pro předškoláky.

Ukázková hodina p. učitelky ze ZUŠ

V úterý 14. 9. 2021 proběhne ve třídě Sluníček a Žabiček ukázková hodina p.učitelky ze ZUŠ (hudebního oboru). Bude probíhat i nábor dětí od pěti let.

Třídní schůzky

Třída Žabiček - čtvrtek 16. 9. 2021 v 15.30 hodin ve třídě Žabiček

Třída Sluníček - čtvrtek 16. 9. 2021 v 15.30 hodin ve třídě Sluníček

Třída Berušek - středa 15. 9. 2021 v 15.30 hodin ve třídě Berušek

Rodiče ze třídy Kuřátek si mohou domluvit individuální konzultace.

Divadlo v MŠ

21. 9. 2021 v 8.30 hodin přijede do MŠ Divadlo loutek Karlovy Vary s představením Drak a Moucha.

50 Kč

Akce v MK Slavíčkova

9. 9. 2021 od 10.00 hodin proběhne v knihovně v Sokolově akce PUTOVÁNÍ ZA DEVATERO HOR. Pohybové a hravé povídání o knížkách a s knížkami. Pro předškoláky.