Profilace

Mateřskou školu chápeme jako místo, kde středem zájmu je vždy DÍTĚ, kterému nasloucháme a podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti.

MOTTO ŠKOLKY:

"Co slyším, to zapomenu.

Co vidím, to si pamatuji.

Co si vyzkouším, tomu taky rozumím."

(Confucius)

NECHME DĚTI PŘEKONÁVAT PŘEKÁŽKY, I CHYBAMI SE UČÍ.