Kuřátka

Třída Kuřátek se nachází v přízemí prvního pavilonu, která je speciálně vybavena pro děti od věku dvou let. Ve školním roce 2021/22 zde jsou nejmladší děti ze školky.

O vaše děti se starají: paní ředitelka Jana Vozková, paní zástupkyně Dana Zimová, paní učitelka Helena Sedláčková.

Třídu uklízí: paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje: paní Katka Prokopová a paní Miroslava Štossová.


Zaměření třídy: polytechnická výchova, hudebně - pohybové činnosti, prvky z metody NTC Learning

Formou her s kostkami, konstruktivními stavebnicemi a mozaikami si děti procvičují jemnou motoriku, prostorovou a plošnou orientaci, rozvíjí se fantazie a tvůrčí tvořivost, učí se spolupráci s kamarády a upevňují si pracovní dovednosti a návyky.


email pro případ distančního vyučování


Třídní vzdělávací program 2021/2022 - KUŘÁTEKPravidla třídy Kuřátek:

  • pravidlo pro nohy (ve třídě běháme jen při cvičení a pohybových hrách, neskáčeme po schodech, kopeme jen do míče)
  • pravidlo pro ruce (neubližujeme kamarádům, neničíme stavbu ostatním, uklízíme po sobě hračky, myjeme se před a po jídle, vodou neplýtváme a na nikoho necákáme)
  • pravidlo pro uši (vzájemně si nasloucháme a pomáháme si)
  • pravidlo pro pusu (nekřičíme, mluvíme slušně, zdravíme, používáme kouzelná slovíčka)


Aktuality ze třídy, články