Kuřátka

Třída Kuřátek se nachází v přízemí prvního pavilonu, která je speciálně vybavena pro děti od věku dvou let. Ve školním roce 2020/21 zde jsou nejmladší děti ze školky.

O vaše děti se starají: paní zástupkyně Dana Zimová, paní učitelka Helena Sedláčková a paní učitelka Romana Kešnerová.

Třídu uklízí paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje paní Katka Prokopová a paní Miroslava Štossová.

Zaměření třídy: polytechnická výchova

Formou her s kostkami, konstruktivními stavebnicemi a mozaikami si děti procvičují jemnou motoriku, prostorovou a plošnou orientaci, rozvíjí se fantazie a tvůrčí tvořivost, učí se spolupráci s kamarády a upevňují si pracovní dovednosti a návyky.

kuratka-mssomajerova@centrum.cz

Třídní vzdělávací program 2020/2021

Pravidla třídy Kuřátek:

  • pravidlo pro nohy (ve třídě běháme jen při cvičení a pohybových hrách, neskáčeme po schodech, kopeme jen do míče)
  • pravidlo pro ruce (neubližujeme kamarádům, neničíme stavbu ostatním, uklízíme po sobě hračky, myjeme se před a po jídle, vodou neplýtváme a na nikoho necákáme)
  • pravidlo pro uši (vzájemně si nasloucháme a pomáháme si)
  • pravidlo pro pusu (nekřičíme, mluvíme slušně, zdravíme, používáme kouzelná slovíčka)

AKTUALITY