Kuřátka

Třída Kuřátek se nachází v přízemí prvního pavilonu, která je speciálně vybavena pro děti od věku dvou let. Jsou zde nejmladší děti ze školky.

O vaše děti se starají: paní ředitelka Jana Vozková, paní zástupkyně Gabriela Pahrová, paní učitelka Kateřina Polanská, asistent pedagoga Michaela Nohová, školní asistent Šárka Tobiášová

Třídu uklízí: paní Alžběta Fárová a dobroty nám na talíře připravuje: paní Katka Prokopová a paní Miroslava Štossová.


Zaměření třídy: polytechnická výchova, hudebně - pohybové činnosti, prvky z metody NTC Learning

Formou her s kostkami, konstruktivními stavebnicemi a mozaikami si děti procvičují jemnou motoriku, prostorovou a plošnou orientaci, rozvíjí se fantazie a tvůrčí tvořivost, učí se spolupráci s kamarády a upevňují si pracovní dovednosti a návyky.


email pro případ distančního vyučování


Třídní vzdělávací program  KUŘÁTEKPravidla třídy Kuřátek: vytváříme postupně společně s dětmi během září a říjnaAktuality ze třídy, články