Přijímaní do MŠ

ZÁPIS DO MŠ 2022 - 2023

Srdečně zveme rodiče a děti na ZÁPIS do Mateřské školy Sokolov, Marie Majerové 1650 pro školní rok 2022/2023

který proběhne dne 5. 5. 2022 od 8:00 do 12:00 hodin,

náhradní termín je 10. 5. 2022 od 10.00 do 12.00 hodin.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy a další dokumenty potřebné k zápisu:

  • lze stáhnout na webových stránkách mateřské školy - od 28. 04. 2022
  • vyzvednout v mateřské škole - od 01. 05. 2022
Odevzdávat se mohou od 05. 05. 2022 do 10. 05. 2022
  • osobně v termínech zápisu
  • datovou schránkou - s uznávaným elektronickým podpisem
  • poštou

Formuláře k přijímacímu řízení 2022/23 ke stažení byly zpřístupněny do 10. 5. 2022


Zápis pro cizince - uprchlíky

K zápisu do MŠ v období od 5. 5. 2022. do 10. 5. 2022 nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR ("uprchlíci") s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince - uprchlíky je určen termín zápisu 13. 6. 2022.

Для зарахування в МОЗ у період з 5 по 10 травня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. Пункт 1 а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження.Для цих іноземців - біженців призначений термін зарахування з 13.6.2022 od 8.00 do 12.00.

Formuláře k přijímacímu řízení pro cizince - uprchlíky:

budou k dispozici od 02. 06. 2022


Žádost k přijetí do mateřské školy mimo přijímací řízení naleznete v sekci Formuláře.


Kritéria k zápisu


Poprvé do školky

Co potřebuji do školky

• bezpečné bačkorky, pantofle a crocsy nejsou vhodné

• pohodlné oblečení do třídy: tričko, lehké tepláčky (kraťasy), ponožky

• náhradní oblečení do třídy: spodní prádlo, tričko, tepláčky (kraťasy), ponožky (pro případ nehody, v sáčku uvnitř skříňky)

• pyžamo

• doporučujeme starší, ale funkční oblečení a vhodnou obuv na ven (dle počasí)

• holinky a pláštěnku (můžete nechávat ve školce)

• v letním období pokrývku hlavy, v zimě rukavice (palcové jsou lepší)

• 1 x měsíčně balení papírových kapesníčků

• podepsaný hrníček z umělé hmoty na pitný režim

• plyšáčka na spaní: podepište jej

• Všechny věci je nutné označit jménem dítěte, i když si je dítě pozná.

• Pravidelně kontrolujte a třiďte prosím oblečení ve skříňkách dětí. V létě rukavice děti opravdu nepotřebují. ☺

• Všechny věci dětí prosím ukládejte do skříněk.

• Do mateřské školy přivádějte pouze zdravé děti.

• Učitelkám nahlaste jakékoliv změny: zdravotní stav, bydliště, telefon.

A NEZAPOMEŇTE NA ÚSMĚV!