Přijímaní do MŠ

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2021/2022 od 3.5.2021 do 14.5.2021

Vážení zákonní zástupci dětí, na základě opatření vydaného MŠMT v souvislosti se zabráněním rozšíření nákazy Covid-19, proběhne v květnu zápis do mateřských škol bez přítomnosti dětí a pokud možno i bez přítomnosti zákonných zástupců v mateřské škole. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.


JAKÝ JE POSTUP PŘI PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

I. Vyzvednutí žádosti

od 26.4.2021 do 14.5.2021

 • Stažením následujících formulářů z webových stránek mateřské školy nebo
 • Vyzvednutím následujících formulářů v mateřské škole - na nástěnce u vstupu do mateřské školy. 1 x euro folie pro jedno dítě
 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 2. Dohoda zákonných zástupců o zastupování
 3. Evidenční list pro předškolní vzdělávání
 4. "Postup při rozhodování"
 5. Informovaný souhlas

II. Dokumenty, které je nutné připravit a odevzdat do 14.5.2021

vyplnit, podepsat oběma zákonnými zástupci a odevzdat mateřské škole při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

 1. Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání
 2. Dohoda zákonných zástupců o zastupování
 3. Evidenční list pro předškolní vzdělávání (obsahuje potvrzení lékaře o očkování)
 4. "Postup při rozhodování"
 5. Kopie rodného listu dítěte
 6. Informovaný souhlas
 7. Kopie dokladu dokládající trvalý pobyt dítěte (např. kopie občanského průkazu zákonného zástupce, nájemní smlouva apod.)
 8. (Rozhodnutí o svěření dítěte do péče - u pěstounů, a pod.)

III. Podání, doručení žádosti k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy

od 3.5.2021 do 14.5.2021

 • do schránky mateřské školy nebo
 • do datové schránky nebo
 • poštou nebo
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce nebo
 • osobním podáním ve škole 3.5.2021 nebo 7.5.2021 od 8:00 do 12:00 hodin (nutné domluvit telefonicky konkrétní čas) nebo
 • nemůžete-li se z důvodu Vaší karantény dostavit v určených termínech, je možné od 3.5.2021 do 7.5.2021 dohodnout telefonicky individuální termín předání žádosti s ředitelkou mateřské školy na tel. 359 808 406, 725 729 566

IV. Předávání rozhodnutí o přijetí/nepřijetí - od 27.5.2021

 • Seznam přijatých/nepřijatých dětí bude zveřejněn na volně přístupném místě školy, tj. na nástěnce u vstupu do mateřské školy a na webových stránkách školy od 27. 5. 2021. V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou pod registračními čísly, která Vám budou telefonicky oznámena po přijetí žádosti o přijetí. Seznam bude zveřejněn nejméně po dobu 15 dnů.
 • Rozhodnutí o přijetí se budou vydávat dne 27.5.2021 od 10.00 - 16.00 hodin po předchozí telefonické domluvě.
 • Rozhodnutí o nepřijetí bude odesláno prostřednictvím datové schránky nebo poštou, případně osobním předáním.

Formuláře k přijímacímu řízení 2021/2022 ke stažení


Kritéria k zápisu


Poprvé do školky

Co potřebuji do školky

• bezpečné bačkorky, pantofle a crocsy nejsou vhodné

• pohodlné oblečení do třídy: tričko, lehké tepláčky (kraťasy), ponožky

• náhradní oblečení do třídy: spodní prádlo, tričko, tepláčky (kraťasy), ponožky (pro případ nehody, v sáčku uvnitř skříňky)

• pyžamo

• doporučujeme starší, ale funkční oblečení a vhodnou obuv na ven (dle počasí)

• holinky a pláštěnku (můžete nechávat ve školce)

• v letním období pokrývku hlavy, v zimě rukavice (palcové jsou lepší)

• 1 x měsíčně balení papírových kapesníčků

• podepsaný hrníček z umělé hmoty na pitný režim

• plyšáčka na spaní: podepište jej

• Všechny věci je nutné označit jménem dítěte, i když si je dítě pozná.

• Pravidelně kontrolujte a třiďte prosím oblečení ve skříňkách dětí. V létě rukavice děti opravdu nepotřebují. ☺

• Všechny věci dětí prosím ukládejte do skříněk.

• Do mateřské školy přivádějte pouze zdravé děti.

• Učitelkám nahlaste jakékoliv změny: zdravotní stav, bydliště, telefon.

A NEZAPOMEŇTE NA ÚSMĚV!