Vážení rodiče,

dojde-li k povinnosti predškoláků plnit následující úkoly, budete o této skutečnosti informováni na webových stránkách mateřské školy, případně emailem nebo telefonicky učiteli Vašich dětí.

Přicházíme s nabídkou výchovně - vzdělávacích činností ve formě distanční výuky. Nabídka vychází z Třídního vzdělávacího programu předškolní třídy. V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailové adrese pro distanční vyučování:

predskolak-mssomajerova@centrum.cz


2020/2021 Procvičujte společně s dětmi jednotlivé činnosti.


KVĚTNOVÁ VÝZVA - na měsíc květen

Milé děti, posíláme Vám kalendář malých úkolů na květen. Vše, co splníte, si v kalendáři vyškrtněte.


Náměty nejen pro předškoláky.

Vážení rodiče, milé děti, posílám Vám náměty pro práci s dětmi převážně na pobyt venku.

Námět se jmenuje VLK NEJEN V POHÁDKÁCH

Budeme si povídat, v jakých pohádkách vlk vystupuje. Děti vyjmenují pohádky, které je napadnou.

První pohádka: Červená karkulka

Básnička: František Hrubín Červená karkulka

"Kam, Karkulko malá, kam?"              "A kam neseš košíček?"
"Chodím lesem sem a tam.                "K svátku babičce jej nesu.
Co ty, vlku, tady chceš?"                     Už jsem přešla sedm lesů,
"Sháním na zub kousek trávy,            bydlí tamhle - kousíček."
po trávě se dobře tráví."                     "Chceš-li, já tě doprovodím."
"Vlku, vlku, to je lež,                            "I ne! Ráda sama chodím."
vlci trávu nejedí!"                                 "Čímpak je Tvůj tatínek?"
"To holčičky nevědí!"                           "Hádek! Dělá ohýnek,
"Vědí, pane, vlku, vědí,                        ten ohýnek rudě šlehne,
ale odkud, nepovědí.                           kam dopadne, nic se nehne.
Náš pes také trávu nejí,                      Tatínek je myslivec."
kosti on má nejraději."                         "Aha, to je jiná věc!
"Já jsem vlk, ne pes,                           A kdepak je v tuhle chvíli?"
budu-li chtít, sežeru tě!"                      "Kousek odtud vlky střílí,
"Trávu si jez, máš-li chutě,                  tamhle u těch velkých stromů.
je jí plný les!"                                       Počkej na něj chviličku!"
"Copak máš v tom košíčku?"              "Už nemám čas, musím domů.
"Bábovku a kytičku."                            A pozdravuj babičku!"

O básničce si budeme povídat:

Co nesla Karkulka v košíčku? Co bys dal k narozeninám babičce ty? (Kytičku, písničku).

Jakou písničku bys babičce zazpíval. Zazpívej, nakresli obrázek pro babičku (může být na chodník křídou).

Kdo je myslivec? Známe nějakou písničku o myslivci? (Skákal pes)

Děti mohou udělat kytičku pro babičku (natrhat luční kytičky, nakreslit..)

Upeč bábovku pro babičku (z písku, mechu, přírodního materiálu, který najdeme venku)

Druhá pohádka: Tři prasátka

Pohádku si vyprávíme. Z čeho stavěla prasátka domečky. Z čeho je postavený tvůj dům. Postav domeček z přírodního materiálu, který najdeš. Zkus domeček sfouknout, jde to?

Třetí pohádka: O kůzlátkách

Pohádku si zahrajeme, děti zkouší měnit hlas, podle toho, jak má vlk upilovaný jazyk (hluboký hlas, tenčí hlásek).

Charakteristika vlka - co má postava vlka v pohádkách společného?

Jaký vlk je? Hledáme záporné vlastnosti - zlý, lstivý, zákeřný, hloupý

Jak vlk v pohádkách dopadne?

Jak se liší pohádkový vlk od vlka skutečného?

Vlk žije ve smečce, nikdy nezaútočí, je to plaché zvíře, v našich lesích se téměř nevyskytuje.

Vyhledáme s dětmi informace v encyklopediích nebo na internetu.

Zpracovala: Zuzana Šuldová

DISTANČNÍ VÝUKA - OD 6. 4. 2021 DO 16.4.2021

DUBEN: Sluníčko

Toto téma nás opět zavede do probouzející se přírody, kde budeme vnímat zvuky, vůně, chutě.

Náměty na toto období: probouzející se příroda - sluníčko, básničky, hádanky, tvoření

Namalujte si sluníčko podle básničky

Sluníčko

Namaluju kolečko, tak začíná sluníčko.

Jedno očko, vedle druhé, na celý svět koukat bude.

Pusinka je miska malá, směje se a zpívá tra-lá.

Čárku ke kruhu maluju, paprsek tak vytvaruju.

Přidám čárky dokola, sluníčko na nás volá.

Slunce na vše dosáhne, když paprsky natáhne.

Když sluníčko pěkně svítí, všude roste plno kvítí.

Milé děti jaro už je tu s námi, svítí sluníčko a já mám od něj pro vás pozdrav.

Maminka nebo tatínek vám ho přečte.

Ahoj děti, maminky, tátové, tety, sestřičky a bráškové.

Jaro už klepe na dveře a s tím i plno práce!

Mě, sluníčko, probudil skřivánek, abych už se začalo připravovat na jaro, protože vy, děti, se už hodně těšíte! Tak jsem si ušilo krásný žlutý kabátek, abych se všem líbilo, a hned se pustím do práce.

Nejdřív musím rozehřát zmrzlou hlínu, a probudit v ní vše živé ze zimního spánku - trávu, cibulky, hlízy kytiček, stromy, a keře, a také hmyz (broučky, mravence, berušky, motýlky, čmeláky, včelky a vosy a mnoho jiných), aby nám rozveselili a zpestřili náš život.

Pak musím připravit všelijaké barvy a začít natírat: zelenou na trávu a lístečky na stromech a kytičkách, červenou, žlutou, růžovou, fialovou na květy kytiček a modrou na oblohu, hnědou na kmeny stromů a větvičky. Tyto a ještě více povinností musím stihnout.

A přesto budu teď na jaře více s vámi. Budu vám přinášet krásné slunečné dny a také teplo, které máte tak rády.

A vy si budete o jaru a také o mně povídat a já se těším, co krásného vytvoříte. Mějte se pěkně! Vaše sluníčko

P:S: Až budete venku, nezapomeňte mi občas zamávat a já vás za to pohladím po tvářích.

Hra zlepšující koncentraci: Slovní kolotoč

Dospělý sedí s dítětem a do kolotoče dá první slovo "sluníčko". Dítě hledá slovo pro vystižení, jaké slunce je. Např. žluté, teplé, kulaté. Na řadě je rodič, také dá do kolotoče slovo vystihující sluníčko. Hra pokračuje, dokud mají vhodná přídavná jména. Rodič může do kolotoče dát nové slovo související s jarem (kytička, kuřátko, tráva ...) Hra může být vhodná pro celou rodinu do auta, na výlet.

Vystřihovánka a skládanka: Motýl

Budeme potřebovat dva čtvercové papíry, mohou být barevné, nebo bílé, děti si motýlka vybarví pastelkami. Papír je na tělíčko motýlka. Rodiče mohou dětem pomoct tělíčko nakreslit, ony si ho vystřihnou. (Některé děti si tělíčko nakreslí.) Dále budete potřebovat nůžky, pastelky a lepidlo.

Postup: čtvercový papír přehneme na polovinu do tvaru trojúhelníku

trojúhelník položíme špičkou dolů a v polovině přehneme (vznikne lodička)

od středu lodičky ohneme oba rohy nahoru (vznikne nám křídlo motýla)

postup opakujeme ještě jednou pro druhé křídlo

křídla si dítě vyzdobí podle vlastní fantazie

vystřihne si tělo motýla a nalepí křídla

motýlka vyzdobíme

Hádanky domácí zvířata

Velmi tiše našlapuje,                 Bílý kožich, čtyři nohy,                            Nebýt mého kokrhání

občas drápky vytahuje,            dlouhá bradka, čtyři rohy.                       nebylo by rána ani.

kožíšek si čistí denně,              Když na tebe očkem jukne,                     Vstávejte už lenoši,

na půdě si hraje v seně.           dej si pozor, ráda trkne.                           dlouho spát se nesluší.

Je mazlivá a má ráda,               Půjdeš-li s ní na procházku,                    KOHOUT

když jí člověk hladí záda.          měj ji radši na provázku,

Mlíčko mívá k večeři,                 mluví divnou, cizí řečí,                            Kvokám, kvokám na dvoře,

s myškami se hašteří.                 na každého jenom mečí.                       vajíčka jsou v komoře.

KOČKA                                        KOZA                                                       SLEPICE

Básnička: Duben

V dubnu je travička Rozkvetou kytičky,

tak pěkně zelená, zavoní háj,

i když je maličká, pupence, větvičky,

pro nás moc znamená. to je náš ráj.

Budeme si o básničce opět povídat:

Proč je v dubnu zelená travička, co se děje s počasím, přírodou. (Otepluje se, prodlužuje se den, ..)

Proč pro nás zelená travička moc znamená? (Potrava pro zvířátka, včelky, broučky, vůně ..)

Co znamená háj?

Přílohy:

Malovaná básnička o sluníčku

Vystřihovánka a skládanka: Motýl

Přidávat a ubírat vždy o jednu tečku: Šnečku, šnečku vystrč růžky!

Omalovánky: Poznej a pojmenuj jarní květiny

Pracovní list: Pruhovaná vajíčka

Pracovní list: Velikonoční beránek

Vystřihovánka: Strom

Vypracovala: Zuzana Šuldová              


Předškoláci se vzdělávají doma

Naši šikovní předškoláci jsou už jeden měsíc doma a učí se za pomoci rodičů.

Já všechny děti moc chválím, jak vše zvládají. Děti jsou moc šikovné, plní všechny zadané úkoly, kreslí, vyrábějí, učí se básničky, písničky, dělají pokusy, hledají rozkvetlé kytičky, učí se jejich názvy.

Maminky a tátové pomáhají, vyzvedávají úkoly ve školce, nosí úkoly zpět, posílají vyplněné úkoly e-mailem, fotografují, pomáhají s pokusy a dětem se i při neuvěřitelném vlastním vytížení věnují. Mají za to náš velký obdiv.

Posílám vám k nahlédnutí jen pár ukázek vyplněných úkolů, jak naši předškoláci pilně pracují.

Zuzka

Fotogalerie


DUBNOVÁ VÝZVA - na měsíc duben

Milé děti, posíláme Vám kalendář malých úkolů na duben. Vše, co splníte, si v kalendáři vyškrtněte.


DISTANČNÍ VÝUKA - OD 22. 3. 2021 DO 1.4.2021

BŘEZEN: Velikonoce

Toto téma nás zavede do probouzející se přírody, kde budeme vnímat zvuky. Budeme pozorovat rozmanitost probouzející se přírody a vnímat její krásu všemi smysly.

Náměty na toto období: probouzející se příroda - kočičky, Velikonoce, pokus, tvoření

Ahoj milé děti.

Máme první jarní dny a počasí nám zatím moc nepřeje. Zima se nechce pustit své vlády, ale jaro určitě zvítězí a bude svítit sluníčko, oteplí se a vy vyrazíte s rodiči do přírody.

Já mám pro vás úkol: najděte v přírodě jeden moc krásný keř, o kterém vám rodiče přečtou zajímavou pověst. Jestlipak víte, jak se keř jmenuje? Já vám napovím, že stejně jako jedno zvířátko, které máte moc rádi. Určitě jste uhodly, že jsou to kočičky.

Pověst o kočičkách

Podle jedné polské pověsti před mnoha a mnoha lety jednoho jara plakala kočičí máma na břehu řeky, v níž se topila její koťátka. Vrby jívy, které tam rostly, jí chtěly pomoci, a tak spustily své větve do vody, aby se malá koťátka, která spadla do vody při chytání motýlů, měla čeho chytit. Koťátka se pevně chytila větví a jívy je dostaly bezpečně zpět na břeh. Od té doby v jejich větvích každé jaro rozkvétají kočičky, jako připomínky tlapek malých koťátek, které se jich kdysi držely.

Měsíc březen bude u konce.

Po březnu bude měsíc duben a my už se všichni budeme těšit na Velikonoce.

Pojďme si o Velikonocích popovídat. Popis obrázku.

Co si představíte, když se řekne slovo Velikonoce?

Jaro, rozkvetlé stromy, mláďata, barvení vajíček, pletení pomlázek, pečení velikonočních perníčků, bochánků, návrat ptáčků z teplých krajin.

Na obrázku (v příloze) jsou velikonoční aktivity dětí.

Popisuj obrázek a povídej si s rodiči, co na obrázku vidíš.

Které aktivity děláte doma? (Barvení vajíček, pletení pomlázek, pečení beránka, mazance...)

Velikonoční básnička pro kluky

K velikonocům patří také velikonoční koleda, kterou musí umět všichni chlapci, aby si mohli vykoledovat vajíčko od děvčete. Tak se jí kluci zkusí naučit.

Hody, hody doprovody,

já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody,

nesl košík vajíček.

Potkala mě koroptvička,

chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka

a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli,

mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem,

malovaná vajíčka.

Text básničky si musíme vysvětlit. Rodiče se budou ptát a společně budete vymýšlet odpovědi.

Kdo je koroptvička? Vyhledejte si na Wikipedii, jak vypadá, kde žije.

Co chtěla koroptvička po zajíčkovi? Co znamená lán? Co je jetelíček? Jak vypadá jetelíček?

Co znamená remízek?

Také děvčata by měla umět básničku a zkusit se ji naučit.

Kropenatá slepička

snesla bílá vajíčka,

obarvím je, vymaluji,

všechny chlapce podaruji,

pentličky si nastříhám,

na pomlázku jim je dám.

Také text básničky pro děvčata si musíme vysvětlit. Opět se budou rodiče ptát a odpovědi budete vymýšlet a vyhledávat společně.

Jak vypadá kropenatá slepička? Co jsou to pentličky? Najdi ještě jiná slova, která nahradí slovo pentličky (stuha, mašle ..)

Pokus: Gumové vejce

K Velikonocům patří vajíčka. Vy si můžete jeden pokus s vajíčkem a octem vyzkoušet.

Budete potřebovat dvě syrová vajíčka, sklenici a ocet.

Postup: vejce si osaháme a zjistíme jeho vlastnosti. Je tvrdé, ale křehké. Lehce by se dalo rozbít. Jedno vajíčko vložíme do sklenice a zalijeme octem, aby bylo celé ponořené. Na povrchu se začnou dělat bubliny, které vajíčko vynesou k hladině. Špejlí můžeme bubliny odstranit. Vajíčko necháme ve sklenici s octem asi 48 hodin, budeme pozorovat, co se s vajíčkem bude dít. Na konci pokusu srovnáme velikost vejce z octa s druhým vejcem. Sáhneme si na vejce z octa a budeme si povídat, co se stalo.

Pozor na bezpečnost. Ocet je kyselina octová a hrozí zasažení očí. Po ohmatání vejce je nutné, aby si děti umyly ruce.

Vysvětlení pokusu: (pro rodiče, děti pouze pozorují)

Povrch skořápky je tvořen uhličitanem vápenatým. V kontaktu s kyselinou octovou dochází k chemické reakci, při které také vzniká plynný oxid uhličitý. Na povrchu vejce se tvoří bubliny, které vejce částečně nadnášejí. Dlouhodobým působením octa se vápenatá skořápka na vejci postupně rozpouští, až obsah vejce zůstane obalen pouze vnitřní blánou - je gumové.

Vytvoříme si velikonočního kohoutka

Budeme potřebovat: jednu ruličku od toaletního papíru, kousky barevného papíru (nebo látky) na ozdobení tělíčka, červený papír na kohoutkův hřebínek, žlutý papír na zobáček a nožičky, proužky barevného papíru na ocásek. Lepidlo, nůžky.

Postup: Natrháme si barevné papíry na malé čtverečky. (Můžeme nastříhat i malé čtverečky barevné látky), nalepíme na ruličku, jako tělíčko. Na červený papír si nakreslíme hřebínek,(může vypadat jako mráček), vystřihneme, nastřihneme si ruličku a hřebínek nastrčíme do ruličky. Na kousek žlutého papíru si nakreslíme zobáček (dva spojené trojúhelníky), a dvě nožičky. Vystřihneme a nalepíme. Můžeme dokreslit, nebo vystřihnout dvě oči. Na ocásek si nastříháme proužky barevného papíru (3 až 4 proužky), namotáme na tužku, aby se ocásek zakroutil, a nalepíme na kohoutka. Hurá je hotovo.

Přílohy

Pracovní list - nazdob si velikonoční vajíčko, podle své fantazie

Pracovní list - labyrint. Najdi správnou cestu ke kuřátkům.

Pracovní list - geometrické tvary.

Podle návodu vybarvi různé tvary na vajíčkách.

Pracovní list - kuřátka. Podle počtu zrníček napiš číslo, nebo udělej stejný počet kuliček.

Obrázek k vyprávění - Velikonoce

Obrázek k tvoření - kohoutek

Obrázek k pokusu - vajíčka

Vypracovala: Zuzana Šuldová


DISTANČNÍ VÝUKA - OD 8. 3. 2021 DO 19.3.2021

Dobrý den děti. Už máme měsíc březen a jaro už je za dveřmi. Na jaře se probouzí příroda a nacházíme hodně nových kytiček.

Tyto dva týdny si budete vyprávět o jedné kytičce. Její jméno najdete v hádance.

Hádanka na uvítanou:

Trojdílná sukýnka,

bílá a malinká.

Nosí jí panenka,

má jméno ..............

(sněženka)


Připravila jsem pro vás písničku, kterou už znáte. 

Písnička:  Jaro, jaro, jaro už je tu

Jaro, jaro, jaro už je tu. Jaro, jaro, jaro už je tu,

sníh se mění na sněženky, slunce sype z peněženky,

na zem plno zlatých dukátů.

Jaro, jaro, zima už je pryč. Jaro, jaro, zima už je pryč.

Včela ťuká na poupata, vlaštovička od hor chvátá,

v zobáčku nám nese petrklíč.

Zkuste si s rodiči o písničce povídat:

Co asi znamená, když se sníh mění na sněženky?

Co to sluníčko může sypat?

Co jsou to zlaté dukáty - kytičky...?

Proč včelka ťuká na poupata?

Odkud přiletěla vlaštovička? Jaké další ptáčky znáš?

Co znamená petrklíč? Jaké znáš další kytičky, které kvetou na jaře?

Básnička o Sněžence

Kamarádí se sluníčkem,
co ji jarem budí.
Sněženka je její jméno,
ví, že snížek studí.
Uvážeme do kytičky
sněženky i bledule.
Každý kluk i malá holka
z jara, co k nám právě přišlo,
upřímně se raduje.

Tvoření

Sněženka, o které se v písničce zpívá, je první jarní kytička, pojďme si ji vyrobit.

Budete potřebovat bílý papír na květ sněženky, zelený papír na lístky a papír, jaký se vám bude líbit, abyste si na něj sněženku nalepili. Dále budete potřebovat tužku, lepidlo a nůžky. Na bílý papír si obkreslíte svou ruku s prsty a vystřihnete - to bude květ. Na zelený papír tužkou nakreslíte listy a vystřihnete. Květ i listy nalepíte na papír.

Vycházka do přírody: Hra na detektivy

Až půjdete na procházku někam kolem zahrádek nebo do lesa, zahrajte si s ostatními na detektivy. Úkolem bude vypátrat co nejvíce jarních kytiček a pojmenovat je. Možná, že nebudete znát všechny kytičky, které najdete. Poproste dospěláky, aby kytičku vyfotografovali a pomohli vám její název najít v encyklopedii nebo na počítači ve Wikipedii.

Pokus se semínky

Můžete si vyzkoušet jednoduchý pokus s klíčením semínek.

Poproste maminku o semínka fazolek, hrášku nebo čočky. Dejte do mističky vatu a trochu vody. Na vatu položte semínka. Misku dejte na okno na světlo. Každý den doplňte vodu a pozorujte, co se bude dít. Za několik dnů semínka začnou klíčit.

Přílohy s úkoly:

Vytleskej slabiky slov a vybarvi počet slabik do puntíků pod obrázek. 

Vybarvi počet kytiček podle čísla.

Najdi stíny kytiček a spoj čarou.

Rozstříhej kartičky a slož v posloupnosti, jak jdou časově za sebou.

Ukázka vyrobené sněženky.

Ukázka pokusu se semínky.

Zpracovala: Zuzana Šuldová


BŘEZNOVÁ VÝZVA - na měsíc březen

Milé děti, posíláme Vám kalendář malých úkolů na březen. Vše, co splníte, si v kalendáři vyškrtněte.

Zároveň posíláme rodičům tip na zajímavou knihu o jaru s mnoha zajímavými náměty, pokusy a povídáním.


1. - 10. 3. 2021

BŘEZEN: JAK SE RODÍ JARO

Toto téma nás zavede do probouzející se přírody, kde budeme vnímat zvuky. Budeme pozorovat rozmanitost probouzející se přírody a vnímat její krásu všemi smysly.

Náměty na toto období: probouzející se příroda, počasí.

,,Pomáháme s jarním úklidem" prostorová orientace

Ukládám své hračky na místo podle diktátu dospělého. Například: polož medvídka vedle autíčka, polož červený míček za autíčko, atd.

Určuji co je nahoře, dole, vpředu, vzadu, vlevo, vpravo.

Jaké to je? 

Při procházce vnímáme, posloucháme, pozorujeme přírodu.

Změny v přírodě, počasí - oteplení, jasné, slunečné počasí, zamračeno, oblačno, mlha, námraza.

Pozorujeme rašící keře.

Květiny - určujeme barvu, vnímáme vůni.

Posloucháme zvuky jara - zpěv ptáků, pozorujeme je.

Nauč se básničku

Zima už se loučí s námi,

snížek už je za horami.

Sluníčko si češe vlasy,

v zahrádkách už brzy asi

pokvete nám petrklíč,

který pošle zimu pryč.

Procvič si ruku pro psaní - grafomotorická cvičení v příloze

Správně počítej - pracovní list v příloze

Sudoku - pracovní list v příloze

Vypracovala: Zuzana Šuldová


PROSINEC - VŮNĚ VÁNOC

Náměty na toto období: Mikuláš a Čert, Vánoce, rodina, tradice a zvyky, touhy a přání, zima

Cílem je rozlišovat vůně, které v dětech rozvíjejí city, citové vazby, citové projevy. Čas Vánoc je stvořený pro utváření mezilidských vztahů, pro rozhovory na téma rodina a láska. Je to čas radostí a krásných zážitků. Zpěvem, poslechem koled, recitací, výrobou drobných dárků i plněním tradic si zpříjemníme společné chvíle. Jsme na sebe hodní, pomáháme si, spolupracujeme. Připravíme se na Mikuláše s Čertem a připomeneme si ducha Vánoc, včetně tradic a zvyků.

· Vlastnosti předmětů, hraček

 • ,,Advent u nás doma"

Popis předmětů/prostředí obklopující jedince: vánoční výzdoba v oknech, v jednotlivých pokojích/třídách, světýlka, jednotlivé předměty umět popsat-tvar, barvu, materiál

 • ,,Pomáhám s předvánočním úklidem" prostorová orientace

Vím, kde má jaká hračka/předmět své místo, určí co je vlevo/vpravo, nahoře/dole, uvnitř/venku, na/v

 • ,,Co to je a z čeho to je"

Popis vybraného předmětu např. ozdoba na stromeček: umí rozlišit barvu, ozvláštnění jako třpyt či lesk, materiál, vím, kam patří, chápu její význam a k čemu slouží

 • ,, Jaký je ten věnec?"

Z čeho je vyrobený určený adventní věnec - živý či umělý materiál, popis detailů, které ho zdobí, barevné provedení a další

· Rozvoj slovní zásoby

 • ,,Mikulášská nadílka"

umím odrecitovat říkanky/básničky pro Mikuláše, pozná rýmující se slova

nebojí se říct zda zlobil/byl hodný (umí situaci popsat)

 • ,,Vánoční tradice"

Učíme se/opakujeme Vánoční tradice, víme, co dané pojmy znamenají např. Adventní, Betlém, Ježíšek, Santa Claus a další

 • ,,Dopis Ježíškovi"

Umět popsat, co si přeje k Vánocům - stavebnice = lego, panenka = Barbie (zná přesné názvy, umí předmět podrobněji popsat)

S pomocí rodičů/pedagoga dopis napsat nebo vystřihnout vybrané hračky z reklamních letáků

 • ,,Jaké to je?"

Popis vlastností předmětů pomocí přídavných jmen pomocí více smyslů (chuť, čich a další) - citron = kyselý, cukroví = měkké, sladké apod.

 • ,,Vánoční koledy"

Posloucháme vánoční koledy, učíme se slova daných písní, rozumíme významům slov a rčení, pokud něčemu nerozumím, nebojím se zeptat

 • ,,Pamatuji si, co jsme četli"

Poslechne krátký text/společně přečtený text, zodpoví otázky k náležitému textu

· Smyslové hry

 • ,,Vůně Vánoc" rozpoznávání podle čichu

Rozpoznává vůně, kterými je obklopen, ví, odkud se berou, umí je pojmenovat.

Čichový kvíz - poznej vůni (suroviny dáme do tmavých mističek nebo dítěti zavážeme oči a podle čichu rozeznává suroviny)

 • ,,Pečeme cukroví" procvičení motoriky/hmat

Hnětení modelíny, rozválení, vykrajování, popřípadě zdobení.

Doma můžeme pracovat i s těstem na cukroví, zdobíme perníčky apod.

 • ,,Vánoční příběh" naslouchání

Naslouchání krátkému textu, zodpoví zadané otázky či úkoly vycházející z daného textu

 • ,,Zopakuj po mě" sluchová paměť

Zopakuje jednoduché věty (4-5 slov, např. Maminka vaří k obědu polévku, Rád si hraju s autíčky)

Zopakuje nesouvisející slova (4-5 slov, např. voda sníh léto deštník čokoláda, auto panenka míč slunce)

 • ,,Obrázkové čtení" zrakové vnímání, paměť, slovní zásoba

V krátkém příběhu čteném s pedagogem/rodičem nahradí obrázky náležitými slovy (viz příběh v příloze)

 • ,,Ukaž, co je špatně" zrakové rozlišování a paměť

Na obrázku určí co je špatně a co naopak správně, dokáže vyjádřit proč tomu tak je.

Vyhledá na obrázku určený objekt dle zadání (viz Nesmyslov v příloze)

Stínové puzzle - k danému obrázku najde identický obrys/stín (viz příloha).

· Poznání jiných kultur

 • ,,Vánoce ve světě"

Čteme si a poznáváme, jak se slaví Vánoce v jiných zemích světa (viz příloha), porovnáváme s tradicemi u nás.

Povídáme si o tom, jak to chodí o vánocích u nás doma.

· Vánoční tradice a zvyky

 • S pedagogem/rodičem si vyprávíme o vánočních tradicích, některé si i zkoušíme (dle možností - rozkrojení jablka, lodičky ze skořápek ořechů)

· Posilování smyslu pro rým a rytmus

 • ,,Malý básník"

Vyhledáváme rýmující se dvojice z básní

 • ,,Jsme hudebníci"

Opakování rytmu, vytleskávání či hra na tělo, hra na ozvučná dřívka, triangl, činely, zvoneček.

· Vnímání času

 • ,,Adventní kalendář"

Orientujeme se ve dnech v týdnu, vím, jaký je dnes den, poznáváme pojmy včera-dnes-zítra.

Rozdělujeme časový průběh dne: ráno, poledne, odpoledne, večer, noc.

· Rozvoj komunikačních dovedností

 • Podporujeme plynulou konverzaci, společně odbouráváme strach z komunikace, podporujeme a motivujeme nenucené hovory
 • Debatujeme na určité téma (např. Mikuláš, zima, počasí, Vánoce)
 • Udržujeme správný slovosled, poskládáme větu z více slov

· Při vycházkách

 • Při procházkách si všímáme vánoční výzdoby ve městě (v oknech, výlohách, na lampách atd.)
 • Sledujeme změny v přírodě s nově příchozím ročním obdobím
 • Doplňujeme krmítka ptákům, stavíme přístřešky pro menší zvířata z přírodních materiálů
 • Hod na terč
 • Stavíme věž z kamínků
 • Pokud napadne sníh: stavíme první sněhuláky, jezdíme na lopatách/bobech, kreslíme do sněhu, tvoříme různé stopy, děláme andělíčky, hrajeme kolouvanou

· Pracovní a výtvarné činnosti

 • V přílohách jsou k dispozici různé pracovní listy, omalovánky, podklady k tvoření, texty a další.

· Básničky

Mikuláši, přijď dnes k nám,

písničku ti zazpívám.

Přines prosím trochu dobrot,

můžeš je dát třeba do bot.

Dáváš dárky pro radost,

pro každého máš jich dost.

Už se chýlí další rok,

zbývá jenom malý krok.

Dáme talíř na náš práh,

bude plný, žádný strach.

Čertům zvonky znějí tmou,

Mikuláš jde s nadílkou.

Čerte, čerte, nechoď k nám,

nemysli si, já tě znám.

Čerte, čerte, ty mě zlobíš,

vím, že dětem uhlí nosíš.

A kdyby nám Anděl něco dal,

ty bys nám to všechno vzal.

· Přílohy

 • Texty: Vánoční příběh, Obrázkové čtení, Vánoce cizích zemí (časopis Pusík)
 • Pracovní listy
 • Omalovánky
 • Obrázkový materiál
 • Návody k tvoření

Připravila: Andrea Hábelová


LISTOPAD - PŘEDVÁNOČNÍ ČAS

Náměty na toto období: věci kolem nás, dopravní prostředky, Halloween

Učit se pozorovat věci kolem sebe - rozhlížet se (vnímat jejich rozmanitost a různorodost), umět je pojmenovat, poznávat, z čeho jsou vyrobeny - vlastnosti materiálů. Rozvoj smyslů a fantazie. Bezpečnost při manipulaci s předměty, hračkami. Utvořit si povědomí o tom, že nemusíme utrácet peníze za hračky, ale že si je můžeme i vyrobit.

Nabízené aktivity a činnosti můžete vykonávat v podstatě kdekoliv - doma, na chatě, na procházce, v přírodě.

· Vlastnosti předmětů, hraček

 • "Řekni, jaké je to autíčko?"

Popis hraček a předmětů, které dítě obklopují (všímáme si barev, tvarů, velikosti, využití)

 • "Co je kulaté, špičaté, hranaté?"

Určování a třídění tvarů z předmětů a hraček, které děti obklopují

 • "Řekni, co je ze dřeva, z plastu, ze skla"

Určování materiálů a jejich vlastností, třídění odpadu - barvy kontejnerů

 • "Co je vysoké a co nízké"

Určování velikostí: velký x menší x nejmenší, nízký x vyšší x nejvyšší ...

Procvičování opaků: vysoké x nízké, tlusté x tenké, horké x studené, veselé x smutné, hlasité x tiché, tmavé x světlé, den x noc ...

 • "Kde leží kostka"

Hra s předměty - určování prostorových vztahů (nahoře, dole, vpravo, vlevo, nad, pod, v, vepředu, vzadu)

 • "Kolik máš na stole pastelek?"

Určování počtu předmětů, porovnávání počtu: více x méně x stejně. Pokud je rozdílný počet předmětů, je možné určit o kolik je aut více (méně) než panenek

· Rozvoj slovní zásoby

 • " Co je to?" - správné pojmenování předmětů a hraček doma i na procházce
 • "Najdi hračku nebo předmět" - podle slovního označení dítě hledá správný předmět (opačná varianta: dítě popisuje, rodič hledá)
 • "Jak nazveme všechny tyto věci?" - vytváření skupin - oděvy, obuv, ovoce, zelenina, hračky, nádobí, hygienické potřeby, dopravní prostředky ...

(rodič jmenuje několik věcí, které patří do jedné skupiny a dítě určuje - sandály, holínky, kozačky, bačkory - "boty"

 • "Babička šla do města" - slovní hra pro dva a více osob

Dospělý řekne: Babička šla do města. Co tam všechno koupila? Koupila tam šaty.

Druhá osoba vše zopakuje a přidá další věc: Babička šla do města. Koupila tam šaty a boty.

Další osoba: Babička šla do města. Koupila tam šaty, boty a zmrzlinu.

(mohou se přidávat i přídavná jména - červené šaty, vanilkovou zmrzlinu)

 • "Jaká může být?" - užívání přídavných jmen

Př.: Jaká je maminka?" - krásná, hodná, usměvavá, pracovitá, přísná, veselá

 • "Jak to bylo v pohádce?" - kontrolní otázky směřující k pochopení obsahu přečteného textu

Př.: vyjmenuj, jaká zvířátka vystupovala v pohádce, potkala babička sněhuláka ...

· Rozvoj souvislého vyjadřování

"Pohádka bez konce" - vyprávějte začátek příběhu, pohádky (známého i neznámého) a dítě vymýšlí dokončení děje.

· Smyslové hry

 • "Která hračka na stole chybí?" - zrakové rozlišování

Na stůl společně s dítětem připravíte několik hraček (pro začátek čtyři, pět). Dítě si je několik vteřin prohlédne a půjde za dveře. Vy jednu hračku odstraníte. Dítě musí přijít na to, která hračka chybí.

Pokud dítě hru zvládá, přidáváte další předmět.

Zajímavé bude, když si role s dítětem obrátíte.

 • "Na telefonování" - sluchové rozlišování

Dítě se postaví zády k vám (nesmí odezírat), vy sdělujete pokyny a dítě plní úkoly.

Příklad: Pohlaď maminku. Dojdi do kuchyně a přines mi...

 • "Kde jsi?" - sluchové rozlišování

Dítěti zavážeme oči. Pak se někam postavíme a zůstaneme na pozici. Dítě se ptá: Kde jsi? Druhý odpoví: Tady jsem (je možné dopředu domluvit zvuk, kterým budete odpovídat - bzzz, sss, ššš, mňau ...

 • "Poslouchej a udělej" - sluchové rozlišování spojené s pohybem

Domluvíte s dítěte pravidla: Na jedno ťuknutí si sedneš do tureckého sedu, na dvě ťuknutí budeš stát se zdviženýma rukama.

Pro ztížení se dítě otočí zády k vám.

 • "Poznej, co je to?" - hmatové rozlišování

Dítěti zavážeme oči a dáme mu do ruky hračku, předmět, který zná. Uhádne - li, můžete se vyměnit.

· Posilování smyslu pro rým a rytmus

 • "Na básníky" - řeknete slovo, dítě vymýšlí rým

Př.: míč - rýč, klíč; čepice - opice, krabice, lavice, matice; myška - šiška, liška, pampeliška; kytička - včelička, mašlička, travička, Hanička; aj.

 • "Zahraj po mě" - vyťukávání rytmu dle předlohy (tleskání, hra na tělo, na kostky, na hrnec, lžíce aj
 • "Vytleskávání slov, slovních spojení"

· Dechová a artikulační cvičení

Dechová cvičení - foukání na provázek, na pírko, brčkem do vody.

Artikulační cvičení - používání citoslovcí při napodobení zvuků zvířat, hudebních nástrojů, dopravních prostředků, aj. (ššš, hů, hů, drnky, brnky, bzzz, tů, crrr ...)

· Při vycházkách

 • seznamovat děti s významem běžných dopravních značek - co znamená stopka, dej přednost v jízdě, zákaz vjezdu, přechod pro chodce
 • se jmény, značkami a znaky aut - Škoda, Renault, Ford, Fiat, Toyota, Nissan aj.
 • pozorování dopravních prostředků - určování druhů, co převáží, odkud a kam mohou vézt náklad, počet kol, barvy,
 • dopravní prostředky (obecně) - jak se pohybují, kdo je řídí, čím se ovládají
 • bezpečné chování na ulici, v dopravních prostředcích

· Pracovní a výtvarné činnosti

V příloze nabízíme několik jednoduchých činností, které děti znají z mateřské školy a mohou je klidně dělat samostatně.

PŘÍLOHY:

 • Hádanky: "V dětském pokoji" a básnička Halloween
 • Dej jablíčko - prostorové vztahy
 • Dýně z papíru - stříhání a lepení
 • Strašidlo z ruličky - malování, stříhání a lepení
 • Obrázky z geometrických tvarů - stříhání, lepení, rozvoj fantazie
 • Nakresli tolik puntíků, kolik je ...
 • Vybarvi balonky - barevně vybarvi podle začátku - pokračování řady
 • Netopýr - skládání papíru
 • Nakresli podle vzoru - zrakové rozlišování
 • Vybarvi obrázek

Hádanky si vyzkoušejte a básničku se děti naučí.

HÁDANKY A BÁSNIČKA

Listy má a strom to není, Když ji vezmeš do ruky,

Na těch listech spousta čtení můžeš dělat puntíky,

Když tě bolí v krku, bříšku. čáry, vlny, mašličky,

Do postele vezmi .... copak je to maličký?

(knížku) (tužka, pastelka)

Jedna strana pěkně řeže, Volant, čtyři kolečka,

a ta druhá neřeže. rychle jezdí z kopečka.

Bez něho se nepřipraví U Jirky i Pavlíčka

oběd ani večeře. jistě budou ......

(nůž) (autíčka)

Kutululu, kop a hod, Kdopak, že je celý z plyše,

koule spadla do jahod. usmívá se, bručí tiše?

Než se nadáš, je zas pryč, Poví nám to Davídek,

neposedný byl to .... správně, je to .........

(míč) (medvídek)

HALLOWEEN

Dýně támhle, dýně tady,

vydlabané mají hlavy.

Je totiž ten svátek známý,

Halloween teď každý slaví.

My se duchů nebojíme,

dýně pěkně rozsvítíme.

Ty se leknou, jasná věc,

my si dáme dlabanec.

Připravila: Jitka Podlipská

přílohy ke stažení: