Vážení rodiče,

dojde-li k povinnosti predškoláků plnit následující úkoly, budete o této skutečnosti informováni na webových stránkách mateřské školy, případně emailem nebo telefonicky učiteli Vašich dětí.

Přicházíme s nabídkou výchovně - vzdělávacích činností ve formě distanční výuky. Nabídka vychází z Třídního vzdělávacího programu předškolní třídy. V případě dotazů či nejasností nás kontaktujte na emailové adrese pro distanční vyučování:

zabky-mssomajerova@centrum.cz

slunicka-mssomajerova@centrum.cz