Sluníčka

Třída Sluníček se nachází v patře druhého pavilonu. Ve školním roce 2023/24 jsou ve třídě předškoláci.

O vaše děti se starají: paní učitelka Barbora Janková, paní učitelka Lucie Pechanová, paní asistentka pedagoga Bc. Nikol Jindrová DIS a paní asistentka pedagoga Jana Urbanová.

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.


Zaměření třídy: Ve třídě se zaměříme na logochvilky, kdy procvičujeme mluvidla, jógu pro děti, včetně tělovýchovy, zařazování prvků z NTC Learning, hudebně - pohybové činnosti s pomůckami a výtvarné činnosti, při kterých se děti mohou individuálně vyjádřit......


email pro případ distanční výuky

slunicka-mssomajerova@centrum.cz


Třídní vzdělávací program 2023/2024 


Pravidla třídy vytváříme v průběhu září a října společně s dětmi.Aktuality ze třídy, články