Sluníčka

Třída Sluníček se nachází v patře druhého pavilonu. Ve školním roce 2020/21 jsou ve třídě převážně děti ve věku 4 - 6 let.

O vaše děti se starají: paní učitelky Zuzana Šuldová a Andrea Hábelová.

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.

Zaměření třídy: na logopedickou prevenci a zařazování metod z NTC Learning

slunicka-mssomajerova@centrum.cz

Třídní vzdělávací program 2020/2021

Pravidla naší třídy:

  1. Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka - prosím, děkuji, dobrý den, nashledanou, promiň
  2. Jsme kamarádi - vážíme si a respektujeme jeden druhého, chováme se přátelsky, pomáháme si.
  3. Pečujeme o své zdraví - jíme zdravě, udržujeme osobní čistotu.
  4. Ve třídě běháme jen při cvičení a pohybových hrách.
  5. Nasloucháme si.
  6. Nekřičíme.
  7. Všechno má své místo.
  8. Chráníme přírodu - neničíme přírodu.
  9. Nestříkáme vodou.

AKTUALITY: