Sluníčka

Třída Sluníček se nachází v patře druhého pavilonu. Ve školním roce 2023/24 jsou ve třídě předškoláci.

O vaše děti se starají: paní učitelka paní učitelka Jana Lodrová, paní učitelka Karolína Křížová a paní asistentka pedagoga Bc. Nikol Jindrová DIS.

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.


Zaměření třídy: Ve třídě se zaměříme na logochvilky, kdy procvičujeme mluvidla, jógu pro děti, včetně tělovýchovy, zařazování prvků z NTC Learning, hudebně - pohybové činnosti s pomůckami a výtvarné činnosti, při kterých se děti mohou individuálně vyjádřit......


email pro případ distanční výuky

slunicka-mssomajerova@centrum.cz


Třídní vzdělávací program 2023/2024 


Pravidla třídy 

1. Kouzelná slovíčka otvírají srdíčka – prosím, děkuji, dobrý den, na shledanou, promiň

2. Jsme kamarádi – vážíme si a respektujeme jeden druhého, chováme se přátelsky,

pomáháme si.

3. Pečujeme o své zdraví – jíme zdravě, udržujeme osobní čistotu.

4. Ve třídě běháme jen při cvičení a pohybových hrách.

5. Nasloucháme si.

6. Všechno má své místo.

7. Chráníme přírodu – neničíme přírodu.

Další pravidla vytváříme společně s dětmi dle potřeby i v průběhu školního roku. Aktuality ze třídy, články