Předškolák
Jak žádat o odklad povinné školní docházky


On-line učení s předškolákem - nabídka nakladatelství

Vážení rodiče,
na základě nabídky nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s.r.o. Vám zde s platností do 30. 4. 2021 nabízíme bezplatný přístup k interaktivnímu materiálu pro předškoláky: MIUč+ Zápis je tu.

Tištěnou pracovní učebnici Zápis je tu je možné zakoupit přes e-shop.

Zdarma a neomezeně můžete také používat -výuková videa nebo interaktivní materiály ve formě MIUč+ pro anglický jazyk na webu ANGLIČTINA. K dispozici jsou Vám zde zdarma ke stažení i hrací karty s obrázky slovní zásoby či pracovní listy včetně metodických instrukcí.

Pro plné využívání výše uvedených MIUč+, které lze spustit na tabletech, počítačích, interaktivních tabulích apod., se můžete zaregistrovat na ucebnice.online.Desatero pro rodiče dětí předškolního věku 

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

2. Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

5. Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

6. Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

8. Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

9. Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

Celý text k desateru ke stažení:


Logopedická podpora pro děti


Inspirativní tipy na společné aktivity dětí a rodičů s Michalem v domácím prostředí


Odkazy na další inspirace - ČT edu