Formuláře

Žádost o přeřazení dítěte během letních prázdnin do Mateřské školy Sokolov, Kosmonautů 1884


Žádost zákonného zástupce o osvobození od úplaty


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 


Přihláška ke stravování 2020/2021