Formuláře

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - mimo zápis (je nutné dodat i evidenční list potvrzený od lékaře)


Evidenční list dítěte


Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ


Žádost zákonného zástupce o osvobození od úplaty


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Oznámení zákonného zástupce o ukončení docházky do mateřské školy