Formuláře

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - mimo zápis

Mateřská škola ověřuje veškeré uvedené údaje podle rodného listu dítěte, OP zákonných zástupců, případně dalších dokumentů.


2. Evidenční list dítěte (odevzdejte s žádostí potvrzený také pediatrem)


3. Informace o ochraně osobních údajů ke správnímu řízení (odevzdejte s žádostí)


4. Zmocnění k vyzvedávání dítěte z MŠ (odevzdejte s žádostí)


5. Seznámení se školními řády (odevzdejte s žádostí)


JINÉ FORMULÁŘE

Žádost zákonného zástupce o osvobození od úplaty


Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění


Oznámení zákonného zástupce o ukončení docházky do mateřské školy