PLATBY V MŠ  

(školné, stravné, jistina)

MŠ upřednostňuje bezhotovostní platby!


JISTINA pro nově nastupující děti

Vzhledem k opakujícím se nedoplatkům ze strany některých zákonných zástupců dětí za školné a stravné stanovila MŠ úhradu zálohy, tzv. "JISTINY".

Pouze v měsíci září od 01. 09. - 10. 09. (při nástupu během školního roku nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ) je nutné uhradit "jistinu" na případné pohledávky (nedoplatky) vůči mateřské škole. Jedná se o částku, do které nejsou zahrnuty Vaše běžné měsíční platby. Jestliže bude MŠ nucena "Jistinu" použít (z důvodu neuhrazení stravného či školného), je Vaší povinností ji v daném měsíci doplatit do plné výše.

"Jistina" Vám bude vrácena neprodleně po ukončení docházky dítěte.

Jistinu ve výši 1 000,- Kč uhraďte:
 • jednorázovým příkazem na účet mateřské školy 30015-862737399/0800, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte nebo
 • v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování

Žádáme Vás o uhrazení této platby v daném termínu!


PŘEDPIS PLATEB PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

ŠKOLNÉ: 700,- Kč měsíčně

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

STRAVNÉ: 1150,- Kč(50,- Kč denně), 1265,- Kč (55,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)

 • podrobné informace a kalkulaci naleznete ve směrnici Stravné

JISTINA: 1000,- Kč

 • uhraďte od 1.9. do nejpozději 10. září (nové děti)
 • jednorázovým příkazem na účet mateřské školy 30015-862737399/0800, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte nebo
 • v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

 • INKASEM na účet MŠ 19-862737399/0800 (neposílejte trvalým příkazem)

Povolení k inkasu:

- datum: od 01. 09. 2024 (den nástupu)

- limit: 2 000,- Kč; předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky 1 500,- Kč, (z této částky se bude strhávat školné za daný měsíc + stravné za předešlý měsíc - obojí vždy 17. dne v měsíci)

- pro období: měsíčně

- datum ukončení: NEZADÁVAT !!!

- v případě sourozenců je nutné si zdvojnásobit limit inkasa

Dojde-li ke změně Vašeho bankovního účtu, prosím, ihned tuto informaci nahlaste vedoucí stravování !!!

 • V HOTOVOSTI - uhraďte v daném měsíci od 12 - do 20. dne. Tento termín prosím dodržujte !!!

PLATBY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

ŠKOLNÉ: pouze v hotovosti - v kanceláři vedoucí stravování MŠ 30,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v MŠ.

STRAVNÉ:

 • INKASEM- NERUŠTE SI POVOLENÍ K INKASU, stravné se Vám bude strhávat i o hlavních prázdninách
 • V HOTOVOSTI -v kanceláři vedoucí stravování MŠ

V případě Vašich dotazů prosím kontaktujte v době od 7.15 - 15.30 hod. na tel. čísle: 778 762 456 paní Štossovou.

14. 6. 2024

Zpracovala vedoucí stravování, Miroslava Štossová


PŘEDPIS PLATEB 2023/2024

ŠKOLNÉ: 600,- Kč měsíčně

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

STRAVNÉ: 1150,- Kč(50,- Kč denně), 1265,- Kč (55,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)

 • podrobné informace a kalkulaci naleznete ve směrnici Stravné

JISTINA: 1000,- Kč

 • uhraďte od 1.9. do nejpozději 10. září (nové děti)
 • jednorázovým příkazem na účet mateřské školy 30015-862737399/0800, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte nebo
 • v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

 • INKASEM na účet MŠ 19-862737399/0800 (neposílejte trvalým příkazem)

Povolení k inkasu:

- datum: od 01. 09. 2023 (den nástupu)

- limit: 2 000,- Kč; předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky 1 500,- Kč, (z této částky se bude strhávat školné za daný měsíc + stravné za předešlý měsíc - obojí vždy 17. dne v měsíci)

- pro období: měsíčně

- datum ukončení: NEZADÁVAT !!!

- zpráva pro příjemce: zde je nutné uvést příjmení a jméno dítěte

- v případě sourozenců je nutné si zdvojnásobit limit

Dojde-li ke změně Vašeho bankovního účtu, prosím, ihned tuto informaci nahlaste vedoucí stravování !!!

 • V HOTOVOSTI - uhraďte v daném měsíci od 12 - do 20. dne. Tento termín prosím dodržujte !!!

PLATBY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

ŠKOLNÉ: pouze v hotovosti - v kanceláři vedoucí stravování MŠ 30,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v MŠ.

STRAVNÉ:

 • INKASEM- NERUŠTE SI POVOLENÍ K INKASU, stravné se Vám bude strhávat i o hlavních prázdninách
 • V HOTOVOSTI -v kanceláři vedoucí stravování MŠ

V případě Vašich dotazů prosím kontaktujte v době od 7.15 - 15.30 hod. na tel. čísle: 778 762 456 paní Štossovou.Předpis plateb 2022/2023

ŠKOLNÉ: 600,- Kč měsíčně

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

STRAVNÉ: 1150,- Kč (50,- Kč denně), 1265,- Kč (55,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)

 • podrobné informace naleznete ve směrnici Stravné

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

 • INKASEM na účet MŠ 19-862737399/0800 (neposílejte trvalým příkazem)

Povolení k inkasu:

- datum: od 01. 09. 2022 (den nástupu)

- limit: 2 000,- Kč; předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky 1 500,- Kč, (z této částky se bude strhávat školné za daný měsíc + stravné za předešlý měsíc - obojí vždy 17. dne v měsíci)

- pro období: měsíčně

- datum ukončení: NEZADÁVAT !!!

- v případě sourozenců je nutné si zdvojnásobit limit inkasa

Dojde-li ke změně bankovního účtu, prosím, ihned tuto informaci nahlaste vedoucí stravování !!!

 • V HOTOVOSTI - uhraďte v daném měsíci od 12 - do 20. dne. Tento termín prosím dodržujte !!!

PLATBY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

ŠKOLNÉ: pouze v hotovosti - v kanceláři vedoucí stravování MŠ 30,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v MŠ.

STRAVNÉ:

 • INKASEM- NERUŠTE SI POVOLENÍ K INKASU, stravné se Vám bude strhávat i o hlavních prázdninách
 • V HOTOVOSTI - v kanceláři vedoucí stravování MŠ


V případě Vašich dotazů  prosím kontaktujte v době od 7.15 - 15.30 hod. na tel. čísle: 778 762 456 paní Štossovou.

31. 5. 2022

Zpracovala vedoucí stravování, Miroslava Štossová