JISTINA


Vzhledem k častým nedoplatkům ze strany zákonných zástupců dětí, je MŠ nucena zavést zálohu, tzv. "JISTINU". Pouze v měsíci 09/2021 (od 01. 09. - 10. 09., při nástupu během školního roku nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ) je nutné uhradit "jistinu" na případné pohledávky (nedoplatky) vůči mateřské škole. Jedná se o částku, do které nejsou zahrnuty Vaše běžné měsíční platby.

Jestliže bude MŠ nucena "Jistinu" použít (z důvodu neuhrazení stravného či školného), je Vaše povinnost ji v daném měsíci doplatit do plné výše.

"Jistina" Vám bude vrácena neprodleně po ukončení docházky dítěte.


JEDNORÁZOVÝM PŘÍKAZEM na účet mateřské školy 19-862737399/0800

- částka: 1 000,- Kč

- zpráva pro příjemce: zde je nutné uvést příjmení a jméno dítěte

· V HOTOVOSTI v kanceláři vedoucí stravování

- částka: 1 000,- Kč

Žádáme Vás o uhrazení této platby v daném termínu!


Předpis plateb 2021/2022

ŠKOLNÉ: 500,- Kč měsíčně

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

STRAVNÉ: 1035,- Kč (45,- Kč denně), 1150,- Kč (50,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)


ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO OD 01. 09. 2021: (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

!!! POZOR - ŠKOLNÉ SE PLATÍ JIŽ INKASEM (OD 1. 9. 2021 SI PROSÍM ZRUŠTE TRVALÉ PŘÍKAZY) !!!

Z provozních důvodů upřednostňujeme INKASNÍ PLATBU a žádáme Vás o maximální vstřícnost.


 • INKASEM na účet MŠ 19-862737399/0800

- datum: od 01. 09. 2021

- limit: 1 650,- Kč (z této částky se bude strhávat školné za daný měsíc + stravné za předešlý měsíc - obojí vždy 17. dne v měsíci)

- pro období: měsíčně

- datum ukončení: NEZADÁVAT !!!

- zpráva pro příjemce: zde je nutné uvést příjmení a jméno dítěte

Dojde-li ke změně bankovního účtu, prosím, ihned tuto informaci nahlaste vedoucí stravování !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • V HOTOVOSTI - uhraďte v daném měsíci od 12 - do 20. dne. Tento termín prosím dodržujte !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLACENÍ ŠKOLNÉHO BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

POUZE V HOTOVOSTI - v kanceláři vedoucí stravování MŠ, 25,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v MŠ.

PLACENÍ STRAVNÉHO BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

A. INKASEM- NERUŠTE SI POVOLENÍ K INKASU, stravné se Vám bude strhávat i o hlavních prázdninách.

B. V HOTOVOSTI - v kanceláři vedoucí stravování MŠ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě Vašich dotazů mne prosím kontaktujte v době od 7.15 - 15.30 hod. na tel. čísle: 778 762 456 (paní Štossová).

Zpracovala vedoucí stravování, Miroslava Štossová


Předpis plateb 2020/2021

ŠKOLNÉ: 

500,- Kč měsíčně

  uhraďte do 17. dne v měsíci

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU: (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

a) TRVALÝM PŘÍKAZEM na účet mateřské školy 30015-862737399/0800

 • trvalý příkaz nastavte od září 2020 do června 2021 (včetně), se splatností do 17. dne v měsíci
 • variabilní symbol = datum narození dítěte
 • do zprávy pro příjemce = uveďte jméno a příjmení dítěte

b) HOTOVĚ v kanceláři mateřské školy

VÝŠE ÚHRADY ŠKOLNÉHO BĚHEM PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU:

POUZE V HOTOVOSTI v kanceláři mateřské školy, 20,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v mateřské škole


 STRAVNÉ:

851,- Kč (37,- Kč denně), 920,- Kč (40,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)

 • splatné do 17. dne v měsíci na měsíc následující

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO: (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

a) INKASEMna účet mateřské školy 19-862737399/0800. Inkaso bude provedeno k 17. dni následujícího měsíce a je nutné mít na účtu dostatek hotovosti.

Při zadávání povolení k inkasu v bance nastavte:

 • datum: od 01. 10. 2020
 • limit: 1000,-
 • pro období: měsíčně
 • datum ukončení: NEZADÁVAT!!!

Případnou změnu bankovního účtu, prosím, ihned nahlaste vedoucí stravování!!!

b) V HOTOVOSTI

 • Splatné od 12. do 20. dne v měsíci v kanceláři vedoucí stravování.
 • V každém měsíci uhradíte výši stravného za daný měsíc. Případný přeplatek z předchozího měsíce Vám bude odečten při placení v měsíci následujícím. (Tzn.: v září uhradíte stravné za celý měsíc a v říjnu bude platba snížena o cenu neodebrané stravy z měsíce září).
 • Cena odpolední svačiny činí 7,- Kč.

Předpis plateb 2020/2021


Přihláška ke školnímu stravování