MŠ upřednostňuje bezhotovostní platby!


JISTINA pro nové děti

Vzhledem k opakujícím se nedoplatkům ze strany některých zákonných zástupců dětí za školné a stravné stanovila MŠ úhradu zálohy, tzv. "JISTINY".

Pouze v měsíci září od 01. 09. - 10. 09. (při nástupu během školního roku nejpozději v den nástupu dítěte do MŠ) je nutné uhradit "jistinu" na případné pohledávky (nedoplatky) vůči mateřské škole. Jedná se o částku, do které nejsou zahrnuty Vaše běžné měsíční platby. Jestliže bude MŠ nucena "Jistinu" použít (z důvodu neuhrazení stravného či školného), je Vaší povinností ji v daném měsíci doplatit do plné výše.

"Jistina" Vám bude vrácena neprodleně po ukončení docházky dítěte.

Jistinu ve výši 1 000,- Kč uhraďte:
 • jednorázovým příkazem na účet mateřské školy 19-862737399/0800, do zprávy pro příjemce uveďte příjmení a jméno dítěte nebo
 • v hotovosti v kanceláři vedoucí stravování

Žádáme Vás o uhrazení této platby v daném termínu!


Předpis plateb 2022/2023

ŠKOLNÉ: 600,- Kč měsíčně

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

STRAVNÉ: 1150,- Kč (50,- Kč denně), 1265,- Kč (55,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)

 • podrobné informace naleznete ve směrnici Stravné

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

 • INKASEM na účet MŠ 19-862737399/0800 (neposílejte trvalým příkazem)

Povolení k inkasu:

- datum: od 01. 09. 2022 (den nástupu)

- limit: 2 000,- Kč; předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky 1 500,- Kč, (z této částky se bude strhávat školné za daný měsíc + stravné za předešlý měsíc - obojí vždy 17. dne v měsíci)

- pro období: měsíčně

- datum ukončení: NEZADÁVAT !!!

- v případě sourozenců je nutné si zdvojnásobit limit inkasa

Dojde-li ke změně bankovního účtu, prosím, ihned tuto informaci nahlaste vedoucí stravování !!!

 • V HOTOVOSTI - uhraďte v daném měsíci od 12 - do 20. dne. Tento termín prosím dodržujte !!!

PLATBY BĚHEM LETNÍCH PRÁZDNIN

ŠKOLNÉ: pouze v hotovosti - v kanceláři vedoucí stravování MŠ 30,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v MŠ.

STRAVNÉ:

 • INKASEM- NERUŠTE SI POVOLENÍ K INKASU, stravné se Vám bude strhávat i o hlavních prázdninách
 • V HOTOVOSTI - v kanceláři vedoucí stravování MŠ


V případě Vašich dotazů  prosím kontaktujte v době od 7.15 - 15.30 hod. na tel. čísle: 778 762 456 paní Štossovou.

31. 5. 2022

Zpracovala vedoucí stravování, Miroslava Štossová


Předpis plateb 2021/2022

ŠKOLNÉ: 500,- Kč měsíčně

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

STRAVNÉ: 1035,- Kč (45,- Kč denně), 1150,- Kč (50,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO A STRAVNÉHO OD 01. 09. 2021: (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

!!! POZOR - ŠKOLNÉ SE PLATÍ JIŽ INKASEM (OD 1. 9. 2021 SI PROSÍM ZRUŠTE TRVALÉ PŘÍKAZY) !!!

Z provozních důvodů upřednostňujeme INKASNÍ PLATBU a žádáme Vás o maximální vstřícnost.

 • INKASEM na účet MŠ 19-862737399/0800

- datum: od 01. 09. 2021

- limit: 1 650,- Kč (z této částky se bude strhávat školné za daný měsíc + stravné za předešlý měsíc - obojí vždy 17. dne v měsíci)

- pro období: měsíčně

- datum ukončení: NEZADÁVAT !!!

- zpráva pro příjemce: zde je nutné uvést příjmení a jméno dítěte

Dojde-li ke změně bankovního účtu, prosím, ihned tuto informaci nahlaste vedoucí stravování !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 • V HOTOVOSTI - uhraďte v daném měsíci od 12 - do 20. dne. Tento termín prosím dodržujte !!!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLACENÍ ŠKOLNÉHO BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

POUZE V HOTOVOSTI - v kanceláři vedoucí stravování MŠ, 25,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v MŠ.

PLACENÍ STRAVNÉHO BĚHEM HLAVNÍCH PRÁZDNIN

A. INKASEM- NERUŠTE SI POVOLENÍ K INKASU, stravné se Vám bude strhávat i o hlavních prázdninách.

B. V HOTOVOSTI - v kanceláři vedoucí stravování MŠ.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V případě Vašich dotazů mne prosím kontaktujte v době od 7.15 - 15.30 hod. na tel. čísle: 778 762 456 (paní Štossová).

Zpracovala vedoucí stravování, Miroslava Štossová