Platby v MŠ ve školním roce 2020/2021

Předpis plateb 2020/2021

ŠKOLNÉ: 

500,- Kč měsíčně

  uhraďte do 17. dne v měsíci

 • hradí se v daném měsíci i v době nepřítomnosti dítěte v mateřské škole
 • předškolní děti a děti s odkladem povinné školní docházky školné neplatí

ZPŮSOB ÚHRADY ŠKOLNÉHO BĚHEM ŠKOLNÍHO ROKU: (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

a) TRVALÝM PŘÍKAZEM na účet mateřské školy 30015-862737399/0800

 • trvalý příkaz nastavte od září 2020 do června 2021 (včetně), se splatností do 17. dne v měsíci
 • variabilní symbol = datum narození dítěte
 • do zprávy pro příjemce = uveďte jméno a příjmení dítěte

b) HOTOVĚ v kanceláři mateřské školy

VÝŠE ÚHRADY ŠKOLNÉHO BĚHEM PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU:

POUZE V HOTOVOSTI v kanceláři mateřské školy, 20,- Kč za každý den přítomnosti dítěte v mateřské škole

 STRAVNÉ:

851,- Kč (37,- Kč denně), 920,- Kč (40,- Kč denně, pro dítě s odkladem povinné školní docházky)

 • splatné do 17. dne v měsíci na měsíc následující

ZPŮSOB ÚHRADY STRAVNÉHO: (vyberte jeden způsob pro celý školní rok)

a) INKASEMna účet mateřské školy 19-862737399/0800. Inkaso bude provedeno k 17. dni následujícího měsíce a je nutné mít na účtu dostatek hotovosti.

Při zadávání povolení k inkasu v bance nastavte:

 • datum: od 01. 10. 2020
 • limit: 1000,-
 • pro období: měsíčně
 • datum ukončení: NEZADÁVAT!!!

Případnou změnu bankovního účtu, prosím, ihned nahlaste vedoucí stravování!!!

b) V HOTOVOSTI

 • Splatné od 12. do 20. dne v měsíci v kanceláři vedoucí stravování.
 • V každém měsíci uhradíte výši stravného za daný měsíc. Případný přeplatek z předchozího měsíce Vám bude odečten při placení v měsíci následujícím. (Tzn.: v září uhradíte stravné za celý měsíc a v říjnu bude platba snížena o cenu neodebrané stravy z měsíce září).
 • Cena odpolední svačiny činí 7,- Kč.

Předpis platebPřihláška ke školnímu stravování