Co nabízíme

Vložte svůj text...

 • individuálně nastavené adaptační období pro nově nastupující děti
 • speciální třídu pro dvou až tříleté děti
 • zajištění podpory asistenta pedagoga pro děti se speciálními potřebami
 • vyhledávání a individuální podpora nadaných dětí
 • seznamování se základy programování, digitální a programovatelné stavebnice
 • ukázková dopoledne pro rodiče
 • 2 x ročně osobní konzultace pro zákonné zástupce, individuální konzultace dle potřeby
 • digitální pomůcky pro práci dětí - základy programování, práce s mikroskopy, tablety, Albi knihy
 • logopedickou prevenci v rámci MŠ
 • péči speciálního pedagoga
 • výlety s dopravou dotovanou Krajským úřadem K. Vary
 • divadelní a kouzelnická představení v MŠ a v MDK Sokolov
 • v rámci spolupráce s DDM - využívání dopravního hřiště, hry na interaktivní tabuli, zapojení do programu BENE bezpečně, nebezpečně
 • spolupráci se společností Mensa Česko
 • aplikaci vzdělávací metody společnosti Mensa: NTC Learning již u dětí od dvou let
 • testování matematicko-logického nadání dětí
 • účast a podporu při logické olympiádě pro předškolní děti
 • spolupráci s městskou knihovnou - návštěvy knihovny, výstav, výtvarné soutěže
 • v rámci spolupráce s MŠ Vítězná v Sokolově - účast na Netradiční olympiádě, Zpívání jen tak
 • školní výlety
 • tradiční akce MŠ - mikulášská nadílka, vánoční besídky, besídky pro maminky
 • maškarní reje
 • zahradní slavnost na konci školního roku
 • pasování na školáky
 • sezónní akce tříd a rodičů
 • sběr kaštanů
 • v rámci spolupráce s Městskou policií a Policií ČR - projekt Bezpečná vycházka
 • školu v přírodě, vyjíždí děti přiměřeně psychicky, emočně a fyzicky zdatné, se zvládnutými hygienickými návyky
 • vánoční fotografování a fotografie na závěr školního roku
 • screening očních vad