Berušky

Třída Berušek se nachází v přízemí druhého pavilonu. Ve školním roce 2021/22 jsou zde děti ve věku 3 - 4 roky.

O vaše děti se starají: paní učitelka Lenka Lórová a paní učitelka Marcela Nová.

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.

Zaměření třídy: hudebně pohybové aktivity

berusky-mssomajerova@centrum.cz

Třídní vzdělávací program 2021/22 bude zveřejněn v průběhu měsíce října.

Pravidla třídy Berušky:

 1. Jsme kamarádi.
 2. Mluvíme slušně.
 3. Nad nikoho se nepovyšujeme.
 4. Nasloucháme druhému.
 5. Pomáháme si.
 6. Ve třídě neběháme.
 7. Používáme kouzelná slovíčka.
 8. Udržujeme pořádek.
 9. Jíme u stolu.
 10. Dbáme na osobní hygienu.
 11. Hlásíme se o slovo.