Berušky

Třída Berušek se nachází v přízemí druhého pavilonu. Ve školním roce 2022/23 je zde třída věkově smíšená.

O vaše děti se starají: paní učitelka Marcela Nová, paní učitelka Mgr. Bc. Markéta Nováková a asistentka pedagoga Bc. Nikol Jindrová DIS.

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.


Zaměření třídy: Naše třída je tento rok zaměřená na enviromentální a digitální poznávání. Budeme využívat tematické vycházky, didaktické hry, obrazový materiál, encyklopedie, digitální pomůcky a stavebnice. Těšíme se na spolupráci s rodiči. 


email pro případ distanční výuky

berusky-mssomajerova@centrum.cz


Třídní vzdělávací program BerušekPravidla třídy Berušek: vytváříme v průběhu září a října společně s dětmi
Aktuality ze třídy, články