Berušky

Třída Berušek se nachází v přízemí druhého pavilonu. Ve školním roce 2020/21 sem docházejí děti předškolního věku.

O vaše děti se starají: paní učitelka Lenka Lórová a paní učitelka Klára Kratochvílová.

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.

Zaměření třídy: hudebně pohybové aktivity

berusky-mssomajerova@centrum.cz

Třídní vzdělávací program 2020/2021

Pravidla třídy Berušky:

 1. Jsme kamarádi.
 2. Mluvíme slušně.
 3. Nad nikoho se nepovyšujeme.
 4. Nasloucháme druhému.
 5. Pomáháme si.
 6. Ve třídě neběháme.
 7. Používáme kouzelná slovíčka.
 8. Udržujeme pořádek.
 9. Jíme u stolu.
 10. Dbáme na osobní hygienu.
 11. Hlásíme se o slovo.

AKTUALITY

Berušky ve Fantazii

V pátek 18. 6. 2021 šly děti ze třídy Sluníček a Berušek do Fantazie. Děti si užily klouzaček, prolézaček, skluzavek a dalších zajímavých a napínavých atrakcí. Děti zde strávily krásné sportovní dopoledne.

MDD u Berušek

Květen u Berušek

Duben u Berušek

Zimní hraní u Berušek

Berušky a první sníh

Konzultační hodiny pro rodiče

Vůně Vánoc v Beruškách

Listopadové cestování