Berušky

Třída Berušek se nachází v přízemí druhého pavilonu. Ve školním roce 2023/24 je zde třída věkově smíšená.

O vaše děti se starají: paní učitelka Marcela Nová, paní učitelka Mgr. Bc. Markéta Nováková a asistent pedagoga Michaela Nohová. 

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.


Zaměření třídy: Naše třída je tento rok zaměřená na environmentální poznávání, jógu a NTC. Budeme využívat tematické vycházky, didaktické hry, obrazový materiál, encyklopedie, digitální pomůcky a stavebnice. Těšíme se na spolupráci s rodiči.


email pro případ distanční výuky

berusky-mssomajerova@centrum.cz


Třídní vzdělávací program Berušek


Grafická pravidla třídy Berušek:
Aktuality ze třídy, články