Berušky

Třída Berušek se nachází v přízemí druhého pavilonu. Ve školním roce 2021/22 jsou zde děti ve věku 3 - 4 roky.

O vaše děti se starají: paní učitelka Gabriela Pahrová a paní učitelka Marcela Nová.

Třídu uklízí paní Ilona Dašková a dobroty nám na talíře připravuje paní Jana Kašíková.


Zaměření třídy: logopedická prevence, environmentální činnosti


email pro případ distanční výuky

berusky-mssomajerova@centrum.cz


Třídní vzdělávací program 2021/22 Berušek


Pravidla třídy Berušek:

 • Jsme kamarádi
 • Nasloucháme druhému.
 • Pečujeme o své zdraví
 • Ve třídě běháme při cvičení.
 • Používáme kouzelná slovíčka.
 • Udržujeme pořádek.
 • Jíme u stolu.
 • Dbáme na osobní hygienu.
 • Hlásíme se o slovo.
 • Nekřičíme.
 • Nůžky nosíme hrotem dolů.
Aktuality ze třídy, články