Mensa ČR

jsme školka spolupracující s Mensou ČR

Vážení zákonní zástupci,

naše školka využívá při hře a při výchovně vzdělávací práci s dětmi specifickou výukovou metodu společnosti Mensa. Máte-li zájem a možnost, nabízíme Vám zde odkaz pro přihlášení na přednášku týkající se této metody.Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 se kromě mnoha dalších aktivit zaměřuje na vyhledávání a pedagogickou a materiální podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí. Škola je zařazena do sítě škol spolupracující se společností Mensa ČR a aktivně se věnuje rozvoji rozumových schopností všech dětí. Proškolení pedagogové využívají prvky specifické výukové metody "NTC Lerning". Jedná se o soubor cvičení, která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku a která mají za cíl v co nejširším rozsahu využít potenciál mozku. Při práci s dětmi používáme řadu moderních pomůcek, smart a deskových her. Každá třída je vybavena tablety se speciálními programy pro vzdělávání předškolních dětí. V naší mateřské škole se děti již od útlého věku seznamují přiměřenou formou i se základy programování při hře s robotickou včelkou Bee Bot. Cíleně se zaměřujeme na rozvoj digitálních kompetencí dětí potřebných pro život.


Nadané děti se mohou již v dětském věku (5 let) stát členy Dětské Mensy. Dětská Mensa je platforma pro členství dětí ve věku 5-16 let, které takto mají přístup na mensovní akce, na intranet, časopis a další výhody dospělých členů. Dětská Mensa slouží k podpoře rozvoje a vyhledávání nadaných dětí, k podpoře takto zaměřených škol a zastřešuje mensovní aktivity pro děti a mládež.

Dětská Mensa


MENSA TESTOVÁNÍ 2021/2022

Testování se na základě zájmu zákonných zástupců zúčastnilo 12 dětí a z tohoto počtu byly identifikované 2 děti, kterým byla nabídnuta možnost stát se členem Dětské Mensy.

Také většina dalších účastníků testování měla velmi dobré výsledky, k čemuž velmi přispěla aplikace metody NTC Learning.


NTC LEARNING

je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

více zde


NABÍDKA ČINNOSTÍ NTC LerningZAŘAZENÍ DO ŠKOL SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR 2016


OSVĚDČENÍ