ZAŘAZENÍ DO ŠKOL SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR 2016


OSVĚDČENÍ


Mensa testování ve školním roce 2021/2022


Logická olympiáda 2021 - registrace Vašich dětí do 30.9.2021


ČLÁNEK Z NAŠÍ ŠKOLKY V ROČENCE MENSY ČR 2020

duben/2021ČLÁNEK V ČASOPISE MENSY ČR 2018/2019

NTC UČENÍ

NTC Learning je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.