Ve spolupráci se společností Mensa ČR a s MAP Sokolovsko se naše mateřská škola zaměřuje na vyhledávání a pedagogickou a materiální podporu nadaných dětí. Pořádáme školní testování a nadaným dětem poskytujeme individuální podporu, nadstandardní pomůcky a postupy. Proškolení pedagogové využívají prvky metody NTC Learning rozvíjející rozumové schopností všech dětí v mateřské škole již od věku dvou let.


Nadané děti se mohou již v dětském věku (5 let) stát členy Dětské Mensy. Dětská Mensa je platforma pro členství dětí ve věku 5-16 let, které takto mají přístup na mensovní akce, na intranet, časopis a další výhody dospělých členů. Dětská Mensa slouží k podpoře rozvoje a vyhledávání nadaných dětí, k podpoře takto zaměřených škol a zastřešuje mensovní aktivity pro děti a mládež.

Dětská Mensa


MENSA TESTOVÁNÍ 2021/2022

Testování se na základě zájmu zákonných zástupců zúčastnilo 12 dětí a z tohoto počtu byly identifikované 2 děti, kterým byla nabídnuta možnost stát se členem Dětské Mensy.

Také většina dalších účastníků testování měla velmi dobré výsledky, k čemuž velmi přispěla aplikace metody NTC Learning.


NTC LEARNING

je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

více zde


NABÍDKA ČINNOSTÍ NTC LerningZAŘAZENÍ DO ŠKOL SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČR 2016


OSVĚDČENÍ


ČLÁNEK Z NAŠÍ ŠKOLKY V ROČENCE MENSY ČR 2020

duben/2021


ČLÁNEK V ČASOPISE MENSY ČR 2018/2019