MENSA ČESKO

jsme školka spolupracující s Mensou Česko


Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 se kromě mnoha dalších aktivit zaměřuje na vyhledávání a pedagogickou a materiální podporu nadaných a mimořádně nadaných dětí. Škola je zařazena do sítě škol spolupracující se společností Mensa Česko aktivně se věnuje rozvoji rozumových schopností všech dětí. Proškolení pedagogové využívají prvky specifické výukové metody "NTC Lerning". Jedná se o soubor cvičení, která mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku a která mají za cíl v co nejširším rozsahu využít potenciál mozku. Při práci s dětmi používáme řadu moderních pomůcek, smart a deskových her. Každá třída je vybavena tablety se speciálními programy pro vzdělávání předškolních dětí. V naší mateřské škole se děti již od útlého věku seznamují přiměřenou formou i se základy programování při hře s robotickou včelkou Bee Bot. Cíleně se zaměřujeme na rozvoj digitálních kompetencí dětí potřebných pro život.


Nadané děti se mohou již v dětském věku (5 let) stát členy Dětské Mensy. Dětská Mensa je platforma pro členství dětí ve věku 5-16 let, které takto mají přístup na mensovní akce, na intranet, časopis a další výhody dospělých členů. Dětská Mensa slouží k podpoře rozvoje a vyhledávání nadaných dětí, k podpoře takto zaměřených škol a zastřešuje mensovní aktivity pro děti a mládež.

Dětská Mensa


MENSA TESTOVÁNÍ 2021/2022

Testování se na základě zájmu zákonných zástupců zúčastnilo 12 dětí a z tohoto počtu byly identifikované 2 děti, kterým byla nabídnuta možnost stát se členem Dětské Mensy.

Také většina dalších účastníků testování měla velmi dobré výsledky, k čemuž velmi přispěla aplikace metody NTC Learning.


NTC LEARNING

je unikátní systém učení dětského mozku za pomoci cvičení, které mají vědecký základ v průkaznosti zvýšení efektivity využívání mozkové kapacity v dětském věku. Tyto výzkumy mimo jiné poukazují na fakt, že dětský mozek zakládá 75 % všech neuronových synapsí (propojů) do věku 7 let - z toho 50 % vznikne dokonce do věku 5 let. Tento argument se nám zdá dostatečně průkazný k tomu, abychom věnovali velmi významnou pozornost předškolnímu věku, efektivitě učení a využívání dětské paměti. Pokud naše formální základní a středoškolské vzdělání pracuje již pouze se zbývajícími 25 % možností využívání potenciálu mozkové kapacity, pak je pro nás zajisté důležité, jak je rozvíjeno dítě ve věku do 6 let.

více zde


NABÍDKA ČINNOSTÍ NTC LerningZAŘAZENÍ DO ŠKOL SPOLUPRACUJÍCÍ S MENSOU ČESKO


OSVĚDČENÍ