Projekty

Škola hrou (spolufinancováno EU)

V rámci tohoto projektu byla naše školka vybavena tablety, notebooky a spoustou didaktických pomůcek. Pedagogové se vzdělávali v oblasti ICT dovedností a v dovednostech podporujících předčtenářské, předmatematické a polytechnické vzdělávání dětí.


Zdravá školní jídelna


Obědy do škol (spolufinancováno EU)

Stravování ve školách a školkách zdarma je určeno zákonným zástupcům dětí, kteří pobírají dávky v hmotné nouzi a nemají dostatek peněz na to, aby zajistili svým dětem stravování ve školních zařízeních. Zákonný zástupce podepíše na ÚP ČR Potvrzení o zapojení do Operačního programu potravinové a materiální pomoci.


Děti na startu (spolufinancováno EU)