Charakteristika školky

Zaměření školy, vize

Mateřskou školu chápeme jako místo, kde je středem zájmu vždy dítě, kterému nasloucháme a podporujeme a rozvíjíme jeho schopnosti. Zaměřujeme se na vyhledávání a podporu různých typů nadání. Naší snahou je učit děti jejich vlastní aktivitou. Jsme školka spolupracující se společností Mensa Česko.

Naší vizí je, abychom dětem vytvořili prostředí, ve kterém se cítí dobře, kam chodí rády, aby se nebály chybovat a aby se chtěly neustále něco nového poznávat. Chceme v dětech vzbuzovat zájem o okolí, umožnit jim navazovat kamarádské vztahy a položit základy pro to, aby ony samy chtěly být aktivní.

Jsme "Mateřská škola" a chceme naplňovat naše základní poslání.

Naší snahou je společně s rodinou rozvíjet samostatné, sebevědomé a sebejisté děti, schopné komunikovat a spolupracovat, podporovat odvahu a činorodost, zdravý vývoj a přiměřenou pohybovou aktivitu dětí. Usilovat o to, abychom cestou přirozené výchovy vštěpovali dětem dovednosti, návyky a přispívali k vytváření morálních vlastností, k osvojení základních životních hodnot.

Chceme, aby děti na konci předškolního období v rozsahu svých osobních předpokladů získaly přiměřenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy pro další rozvoj a učení. Připravujeme děti pro vstup do základní školy a pokládáme základy pro vychování kulturního, tvořivého, odpovědného a ekologicky myslícího člověka, který chápe hodnotu zdraví, svobodně jedná a má touhu a chuť se dále vzdělávat a zlepšovat kvalitu svého života (schopnosti pro život).


Charakteristika školy, budovy, školní zahrady

Mateřská škola byla postavena v rámci stavby sídliště Marie Majerové v letech 1965-1968 a je v provozu od 1. 9. 1967.

Je v blízkosti zastávek městské i meziměstské dopravy. V bezprostřední blízkosti je parkoviště.

Mateřskou školu tvoří tři budovy. Dva patrové učební pavilony a přízemní provozní pavilon, kde se nachází kancelář ředitelky a vedoucí školního stravování, kuchyň, prádelna a sušárna a další provozní prostory mateřské školy. Pavilony jsou propojeny spojovací chodbou. V učebních pavilonech jsou vždy dvě třídy. Speciální třída pro dvouleté děti je umístěna v přízemí prvního pavilonu. Každý pavilon má vlastní vstup. Mateřská škola je zrekonstruována a zateplena a její prostory i zahrada jsou velmi příjemné.

Bezprostřední okolí naší čtyřtřídní typizované sídlištní mateřské školy tvoří panelová výstavba a klidná místní komunikace. V blízkosti se nachází několik městských dětských hřišť, dvě základní školy, parkoviště, zdravotní středisko a obchodní centrum. Umístění školy umožňuje vycházky po sídlišti, do přírody a do areálu zdraví.


Velikost školy:

Kapacita školy: 108

Počet tříd: 4

Počet pracovníků: 15

V případě potřeby a možnosti je stálý počet pracovníků doplňován o další pracovníky (např. chůvy, školní asistenty apod.).