Charakteristika školky

Mateřská škola zahájila provoz 1. 9. 1967.

Od 1. 1. 2003 se škola stala samostatným právním subjektem.

Mateřská škola je po rekonstrukci a přízemní třída 1. pavilonu mateřské školy má parametry přizpůsobené dětem mladším tří let.

Škola stojí uprostřed městského sídliště Michal. Bezprostřední okolí tvoří panelová výstavba a obchodní centrum. Lokalita, jejíž součástí je mateřská škola, umožňuje řadu vycházek po sídlišti a několik delších pěších výletů do vzdálenějšího areálu zdraví. K mateřské škole patří rozlehlá zahrada. Je členitá, porostlá vzrostlými jehličnatými i listnatými stromy, které v horkých letních měsících vytvářejí stinná zákoutí. Je využívána k tělovýchovným, vzdělávacím, ekologickým a jiným (společným, divadelním a společenským) aktivitám. Zahrada poskytuje dětem prostor pro bezpečný pobyt venku. Umožňuje nám pozorování a poznávání přírody, přírodních jevů, hry s přírodninami a plnění základních cílů a záměrů v oblasti environmentálního vzdělávání.

Školní zahrada je vybavena sportovními a herními prvky. Děti mají dostatečné pohybové vyžití v jakémkoliv ročním období.

Jsme školka spolupracující s Mensou ČR. Při výchovně vzdělávacích aktivitách zařazujeme prvky NTC metody.

V rámci naplňování programu zdravého životního stylu je pro nás každodenní, dostatečně dlouhý pobyt dětí na čerstvém vzduchu důležitý. Pouze v případě špatného stavu ovzduší nebo jiných povětrnostních překážek (silný mráz, náledí, silný vítr, inverze) zůstávají děti ve školce.

V areálu školy máme kontejnery na tříděný odpad. Třídí zaměstnanci i děti ve třídách.