GDPR

Jméno a kontakt na pověřence GDPR

Jméno pověřence pro Mateřskou školu Sokolov, Marie Majerové 1650,

pro potřeby GDPR dle nařízení EU č. 2016/679 článek 37, odst.7:

Mgr. Hynek Růžička, LL.M.
Tel.: +420 602 188 736
E-mail: poverenec@erudit.cz


Informace o zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních v rámci správního řízení


Informace o zpracování osobních údajů dětí v rámci povinného testování


Informace o zpracování osobních údajů zaměstnanců v rámci povinného testování