Rozpočet


Schválený souhrnný rozpočet na rok 2024

zveřejněno 08. 02. 2024


Návrh rozpočtu na rok 2024


Souhrnný rozpočet na rok 2023


Souhrnný rozpočet na rok 2022

Střednědobý výhled rozpočtu na období 2023 - 2026


Souhrnný rozpočet 2021

Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2021


Souhrnný rozpočet 2020

Návrh souhrnného rozpočtu na rok 2020


Souhrnný rozpočet 2019

Střednědobý výhled rozpočtu 2019/2022

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019/2022