PODĚKOVÁNÍ

11. 5. 2023

Mateřská škola děkuje mamince Štěpánka Hrocha za ušití a dodání návleků na obuv do 2. pavilonu mateřské školy.

Děkujeme.


11. 5. 2023

Třída Žabek děkuje mamince Oliverka a Sabinky za jahody. Byly výborné!

Děkujeme, Žabky


12. 4. 2023

Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují mamince Martínka Polhoše za dodání výtvarného materiálu.

Děkujeme


12. 4. 2023

Děti za třídy Kuřátek děkují mamince Martínka Holana za vajíčka ke tvoření.

Děkujeme


29.03.2023

Třída Berušek děkuje mamince Elenky za nakopírované omalovánky.

Třída Sluníček děkuje Štěpánkovo mamince za dodání výtvarného materiálu pro děti do třídy.

Děkujeme


15.03.2023

Mateřská škola velice děkuje tatínkům panu Procházkovi a panu Kaňkovskému za rozštípání dřevěných špalků.

Děkujeme


13.03.2023

Třída Sluníček děkuje rodičům Štěpánka Hrocha za darování kříd, mamince Matýska Dibali za výtvarný materiál a rodičům Jitušky Vajnorákové za knížky a výtvarný materiál.

Děkujeme


08.03.2023

Třída Berušek děkuje rodičům Elenky Kolenčíkové za omalovánky.

Děkujeme


26. 01. 2023

Třída Žabiček děkuje rodičům Adélky Procházkové za jahodové pochutnání. Zmizelo "raz-dva".

Děkujeme


25. 1. 2023

Třída Berušek děkuje mamince Adámka Smolárika za bublifuky.

Děkujeme


23. 1. 2023

Děkujeme mamince Jiříka Slavíka za zajištění programu: Umíme si správně čistit zoubky?

více zde


13. 1. 2023

Poděkování Žabiček paní Pillmayerové za dar v hodnotě 3 000 Kč, které byly použity na nákup stavebnic do třídy Žabek. 

Děkujeme 


12. 1. 2023

Třída Berušek děkuje rodičům Leoška za sadu krmení pro ptáčky.

Děkujeme


8. 12. 2022

Mateřská škola děkuje mamince Jiříka a Honzíka Zezuly za dodání materiálu k tvoření s dětmi.

Děkujeme


10. 11. 2022

Třídy Berušek a Kuřátek děkují mamince Honzíka a Matýska Stehlíka za dodání výtvarného materiálu pro tvoření dětí.

Děkujeme Berušky a Kuřátka.


říjen 2022

Děti z mateřské školy děkují paní Stehlíkové za nabídku programu Poznávání zvířátek - plazů.


září 2022

Děti i paní učitelky z mateřské školy děkují mamince Honzíka Holana ze třídy Kuřátek za košíky plné hub.

Děkujeme.


29. 6. 2022

Mateřská škola děkuje firmě VISHAY ELEKTRONIC spol. s r. o. za poskytnutí finančního příspěvku na pořízení hlasového překladače.

Děkujeme panu Jiřímu Marečkovi a panu Ing. Zdeňkovi Hájkovi za zajištění tohoto daru.


1. 6. 2022

Všechny děti děkují zástupcům Města Sokolov, paní Mgr. Barboře Bardonové a panu Mgr. Ladislavu Sedláčkovi za překvapení, návštěvu a dárky k MDD.

Děkujeme


12. 4. 2022

Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují mamince Štěpánka Hrocha za věnování barev, štětců a obtisků na tvoření při akci Velikonoční dílnička

Děkujeme


25. 10. 2021

Děti a paní učitelky ze třídy Berušek děkují tatínkovi Anetky Kaňkovské za smontování vyvýšeného záhonu.

Děkujeme


19. 10. 2021

Děti a paní učitelky ze třídy Sluníček děkují rodině Danečka Schmidta za smontování vyvýšeného záhonu.

Děkujeme


15. 10. 2021

Děti a paní učitelky ze třídy Žabek děkují tatínkovi Jitušky Vajnorákové za smontování vyvýšeného záhonu.

Děkujeme


4. 10 .2021

Mateřská škola děkuje rodičům Hozíka Stehlíka a Magdalenky Šeblové za dodání materiálu (mulčovací kůra a písek) pro obnovu environmentální stezky.