Zpestření obědů šikovných předškoláků

18.11.2021

V naší mateřské škole jsme zpestřili předškolákům formu sebeobsluhy při obědě. Impuls k tomu daly paní inspektorky, které v září navštívily naši mateřskou školu. Do předškolní třídy jsme pořídili malé nerezové terinky. Každý stoleček má svoji a děti se učí nalévat si polévku samy. Dětem se tato novinka velmi zamlouvá. Nalijí si množství polévky dle svého přání a výsledkem bývá, že polévka chutná každému. Zároveň se děti učí manipulovat s naběračkou a budou díky tomu zase o krůček šikovnější. Děti mohou tuto dovednost ukázat také svým rodičům při nedělním obědě doma. Je to praktický příklad, kdy se spojí příjemné s užitečným.


Tuto novinku při stolování si děti užívají a postupně bude zavedena i v dalších třídách.

Miroslava Štossová, vedoucí školní jídelny