Žádosti na prázdniny 2023 do zastupujících MŠ

03.04.2023

Vážení zákonní zástupci,

v době uzavření naší mateřské školy v období od 10.7. do 25.8. máte možnost, v naléhavých případech, přihlásit Vaše dítě do zastupujících mateřských škol:

MŠ Sokolov, Kosmonautů (od 10. 7. do 28.7.) a následně do MŠ Alšova (od 31. 7. do 25. 8.).

Žádost dostanete u učitelek na třídě, vyplníte ji a předáte zpět učitelkám. Následně ji doplním o kopii evidenčního listu dítěte, svým podpisem a razítkem školy a předám za Vás ředitelkám zastupujících mateřských škol.

Žádost se odevzdávaly do konce měsíce dubna!!!

Jana Vozková, ředitelka MŠ