Vyhodnocení výsledků dotazníkového šetření "Mapa školy"

08.06.2023

Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci při vyplňování dotazníků společnosti SCIO.

Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 60 rodičů 91 zapsaných dětí.

Vaše účast v tomto šetření je velmi důležitá pro naši další práci a rozvoj školky.

Zabýváme se také Vašimi otevřenými odpověďmi týkajícími se například vybavení školní zahrady, nemocnosti dětí, návleků či zkvalitnění vzájemné komunikace či vztahů mezi dětmi v některých třídách.

Zároveň chceme poděkovat za Vaše pozitivní hodnocení tříd, především Žabek a Sluníček, školky a práce našich nepedagogických pracovníků. Vážíme si toho, že děti chodí do naší školky rády a jsou v ní spokojené.

Výsledky jsou Vám k dispozici také na nástěnkách v obou pavilonech.

za zaměstnance: Jana Vozková, ředitelka MŠ


1. BUDOVA MŠ (KUŘÁTKA, ŽABKY)


2. BUDOVA MŠ (BERUŠKY A SLUNÍČKA)