Vyhodnocení našeho jídelníčku zástupcem Krajské hygienické stanice v Karlových Varech, duben 2024

07.06.2024

Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650, 356 01 Sokolov, právní forma – příspěvková organizace, IČO: 606 11 685.
Školní jídelna připravuje celodenní stravu pro děti mateřské školy. Dětem je poskytována dopolední přesnídávka, oběd a odpolední svačinka. Průměrně se v zařízení denně připraví 75 porcí pokrmů jednoho druhu. K hodnocení byl vybrán jídelníček za měsíc duben 2024, který čítal 21 pracovních (stravovacích) dnů.
Výsledek hodnocení: VÝBORNÝ JÍDELNÍČEK
Popis současného stavu jídelníčku:
A. POLÉVKY:
Školní jídelna tento měsíc připravila celkem 14 zeleninových polévek nebo polévek se zeleninou. 4x v měsíci byly dětem nabídnuty polévky luštěninové. Doporučená četnost pro zeleninové polévky je min. 12x za měsíc a u luštěninových polévek 3 – 4x za měsíc. Školní jídelna tedy splnila požadavky nutričního doporučení (dále jen "ND") na výbornou. Nabídka polévek pro děti je velmi pestrá.
B. OBILNÉ ZAVÁŘKY:
V této oblasti je školní jídelna na vysoké úrovni. Z předloženého jídelníčku vyplynulo, že do polévek jsou zařazovány obilné zavářky typu pohanka, kuskus, bulgur, vločky, jáhly a krupky. "ND" je v praxi realizováno a plněno.
C. KOMBINACE HLAVNÍCH JÍDEL A POLÉVEK:
S touto kategorií školní jídelna opakovaně nemá žádný problém, převaha polévek je zeleninových a vhodně kombinovaných s hlavním jídlem.
D. HLAVNÍ JÍDLA:
1. Drůbeží a králík: Školní jídelna zařadila do svého jídelníčku 6x drůbeží maso. Dětem bylo nabídnuto maso kuřecí, krůtí a 1x králík. Doporučená četnost (min. 3x) tak byl splněna.
Stránka 2 z 4
2. Ryby: Pokrm z ryb byl dětem nabídnut 2x v měsíci – 1x tilápie na česneku a rozmarýnu, 1x rybí filé z Mořské štiky s liškovým přelivem. Dále byla ryba dětem nabídnuta ve formě polévky – Maďarská rybí s krutony. Rybí maso má vysokou nutriční hodnotu, je zdrojem bílkovin a zároveň jako jediná živočišná potravina je nositelem nenasycených mastných kyselin. Mořské ryby jsou dále zdrojem jódu a vitamínu D. Komodita ryby byla ve spotřebním koši plněna na 129,86 %, což je vynikající výsledek.
3. Vepřové maso: Vzhledem k tomu, že hodnocený měsíc obsahoval 21 stravovacích dnů, byla možnost zařadit vepřové maso (libovější druhy) max. 5x v měsíci, což bylo dodrženo. Vepřové maso, v různé technologické úpravě, bylo dětem nabídnuto 4x v měsíci.
4. Bezmasé slané pokrmy: Každý týden byl na jídelníček zařazen bezmasý pokrm, a to buď slaný, luštěninový nebo sladký. S touto kategorií se školní jídelna vypořádala výborně.
5. Sladké pokrmy: Vhodně zařadila školní jídelna max. 1x v měsíci sladký pokrm – jahodové tvarohové knedlíky s cukrem a kakaem. Pokrm byl vhodně kombinován se selskou zeleninovou polévkou a těstovinami z cizrny. "ND" tak bylo splněno.
6. Uzeniny: V hodnoceném měsíci nebyly k hlavnímu jídlu uzeniny dětem nabídnuty, což je hodnoceno velmi kladně.
7. Luštěniny: Do jídelníčku byl luštěninový pokrm zařazen 1x. Luštěniny školní jídelna do svého jídelníčku zařazuje pravidelně, podává je častěji, v menších dávkách a současně jimi doplňuje "klasické jídlo", což dokládá i plnění spotřebního koše – 103,75 %.
8. Nápaditost pokrmů, regionální pokrmy: V tomto ohledu je školní jídelna na velmi vysoké úrovni.
E. OCHUCOVADLA A DEHYDRATOVANÉ INSTANTNÍ SMĚSI:
Ochucovadla a dehydrované instantní směsi školní jídelna nepoužívá.
F. PŘÍLOHY:
1. Obiloviny: Školní jídelna použila v hodnoceném měsíci obiloviny ve formě rýže, těstovin, bulguru, kuskusu. Kladně je hodnoceno střídání různých typů obilovin, vč. rýže. Dětem byla nabídnuta např. Jasmínová rýže, rýže Basmati nebo rýže tří barev.
2. Houskové knedlíky z bílé mouky: Klasický houskový knedlík nebyl na jídelníček zařazen. Dětem byl podán 1x houskový knedlík s přidáním celozrnné mouky, což je hodnoceno velmi pozitivně.
Stránka 3 z 4
G. ZELENINA:
1. Zelenina čerstvá: V hodnoceném období byla čerstvá zelenina dětem na oběd nabídnuta 8x. Požadavky "ND" si kladou za cíl podávat dětem čerstvou zeleninu min. 8x v měsíci – optimálně 2x do týdne, což školní jídelna splnila. Současně je však nutno konstatovat, že zelenina je dětem podávána ke každému jídlu, což je vynikající výsledek. Výše uvedené dále potvrzuje i plnění spotřebního koše v dané komoditě – 133,98 %.
2. Zelenina tepelně upravená: Tepelně upravená zelenina v pokrmech se na jídelníčku objevila hned několikrát, "ND" v této oblasti bylo splněno.
H. NÁPOJE:
Školní jídelna nabízí dětem denně širokou nabídku nápojů. V rámci pitného režimu mají děti každý den k dispozici neslazený čaj a vodu se šťávou. Tyto nápoje jsou k dispozici vždy a to i tehdy, když je dětem nabízen mléčný nápoj. Čistá voda je dětem k dispozici vždy.
PŘESNÍDÁVKY A SVAČINY:
1. Luštěninová nebo zeleninová pomazánka: V hodnoceném období školní jídelna připravila celkem 12x luštěninovou nebo zeleninovou pomazánku, čímž bylo "ND" splněno. Nabídka luštěninových a zeleninových pomazánek je velmi pestrá.
2. Rybí pomazánka: Velice vhodně byla zařazena 5x v měsíci. ND bylo splněno
3. Obilná kaše: Obilná kaše byla zařazen 1x v měsíci. Jednalo se o kaši špaldovo - ovesnou s posypem z lněného a dýňového semínka a cukru.
4. Zelenina nebo ovoce jako součást svačiny: Zelenina nebo ovoce byly vždy součástí přesnídávek a svačin.
5. Nabídka celozrnných, vícezrnných, žitných, žitno-pšeničných a speciálních druhů pečiva, včetně chleba: Školní jídelna nabízí dětem různé druhy pečiva.
6. Nezařazení uzeniny a paštiky: Kladně je hodnoceno nezařazení uzenin a paštik na jídelní lístek.
Stránka 4 z 4
ZÁVĚR
Předložený jídelní lístek je zpracován dle požadavků projektu "ZDRAVÁ ŠKOLNÍ JÍDELNA" a "ND". Z pohledu zavádění nových trendů do školního stravování je školní jídelna na velmi vysoké úrovni a nastavený standard si nadále udržuje. Vedoucí stravování sleduje současné trendy a v této oblasti se průběžně vzdělává. Příkladem toho je rozmanitá nabídka zeleninových či luštěninových pomazánek, nabídka bezmasých pokrmů, které jsou vždy vhodně kombinovány s polévkou. Zelenina a ovoce jsou vždy součástí přesnídávek a svačin. Současně lze konstatovat, že zelenina je dětem podávána při každém jídle, a to jako doplněk svačiny nebo přesnídávky, nebo jako součást hlavního jídla v polévce nebo hlavním chodu. Stejně tak je dodržován pitný režim – dětem je vždy k dispozici čistá voda, dále neslazený čaj či voda se šťávou nebo voda ochucená ovocem / zeleninou.
Hodnocení provedla Martina Burešová, kontakt: 355 328 371, 603 211 926
email: martina.buresova@khskv.cz