Stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání za měsíc duben 2021

20.04.2021

V souladu se směrnicí mateřské školy stanovuji poměrnou výši úplaty/školné za vzdělávání za měsíc duben 2021 takto:

zákonní zástupci pracující ve vybraných profesích: 500,- Kč

zákonní zástupci ostatních dětí: 120,- Kč

Školné uhraďte prosím v odpovídající výši do konce měsíce dubna. Případné přeplatky Vám budou vráceny zpět, na účet.

Děkujeme.

Přehled vybraných profesí:

  • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
  • pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
  • pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
  • zaměstnanci bezpečnostních sborů
  • příslušníci ozbrojených sil
  • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
  • zaměstnanci uvedení v § 115, odst. 1, a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů
  • zaměstnanci Úřadu práce České republiky
  • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
  • zaměstnanci Finanční správy České republiky