Školné/úplata za březen a duben 2021

27.03.2021

Vážení zákonní zástupci,

březen:

Vzhledem k uzavření mateřské školy v měsíci březnu, Vám sděluji, že školné za měsíc březen činí 0,- Kč. Případné přeplatky Vám budou vráceny zpět na Váš účet.

duben:

Školné za měsíc duben bude sníženo o poměrnou část v závislosti na termínu otevření mateřské školy pro děti a jeho výše bude zveřejněna na našich webových stránkách a v mateřské škole. Doporučuji Vám zatím školné na účet mateřské školy neposílat.

Děkuji a přeji Vám hodně zdraví.

Jana Vozková, ředitelka MŠ