Říjnové radovánky ve třídě Berušky

27.10.2020

Říjnové radovánky ve třídě Berušek

I přes složitou a nejistou dobu si ve třídě Berušek užíváme bohatých aktivit spojených s tématem: les. Učili jsme se rozeznávat stromy a jejich plody, vyprávěli jsme si o životě lesních zvířat a o odletu některých ptáků do teplých krajin. Na procházkách jsme pozorovali proměny přírody - její krásu a pestrost. Sbírali jsme plody, které nám příroda na podzim naděluje. Z nich jsme si udělali výstavu, vyzdobili si třídu a zbytek jsme využili k zajímavým hrám - plošnému a prostorovému vytváření, k lepení zvířátek z listů. Naučili jsme se nové písničky, básničky, tanec ve dvojicích s dřívky a pohybové hry. A protože se nám příroda líbí, učíme se ji chránit.

Jitka a Jirka

fotogalerie