Říjen ve třídě Berušek

31.10.2021

Během října jsme s dětmi obohacovali enviromentální cestičku o další přírodní materiály, které jsme sbírali na zahradě MŠ - větvičky, listy, kaštany. Kaštany jsme doplnili i ve spolupráci s rodiči, kterým děkujeme. Také jsme si povídali o lesních plodech, o lesních zvířatech. Seznamujeme se s básněmi a písněmi o podzimu. V rámci logopedické prevence pravidelně zařazujeme jazykové chvilky. Tento měsíc jsme měli zajímavý zážitek ze sférického kina - "Podmořský svět." Zapojili jsme se do výtvarné soutěže - "Hrajeme si s odpady."

Fotogalerie

Třída Berušky