Projekt: „Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa“

19.04.2024

Vážení rodiče, děti a přátelé školy,

jistě jste již zaznamenali, že na zahradě naší mateřské školy jsou nově vybudovány výukové interaktivní tabule zobrazující stromy z naší přírody a obrázkové mapy z celého světa. Více informací čtěte prosím níže.

"Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa"

Město Sokolov a Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650 se v loňském roce spolupodílely na zpracování žádosti o dotaci na realizaci projektu s názvem "Mateřská škola Sokolov, Marie Majerové 1650: Venkovní učení - Stromová stezka a Cesta kolem světa". Žádost byla úspěšná a projekt byl podpořen Státním zemědělským intervenčním fondem z Programu rozvoje venkova - Operace 19.2.1: Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. na období 2014 -2020.

Stromová stezka se skládá z pěti naučných interaktivních tabulí rozmístěných u krásných vzrostlých stromů na školní zahradě. Tabule poskytují dětem obrázkovou formou informace o daném stromu a zároveň inspirují děti k dalšímu aktivitám. Děti si skrze ně mohou rozvíjet dovednosti jako jsou pozorování, komunikace, tvořivost a vzájemnou spolupráci. Tabule jsou doplněny obrázky zvířat, ptáků, ryb, hmyzu a hub, které mohou děti pozorovat ve svém okolí. Jsme nadšení z toho, jak tyto tabule obohacují naše vzdělávací prostředí a podporují zájem dětí o přírodu a svět kolem nich. Děti mohou stromy nejen pozorovat v souvislosti se změnami v ročních obdobích, mohou zde shromažďovat plody, listy a další přírodniny z okolí stromů. Na tabulích je také vytvořen prostor pro vlastní tvorbu dětí.

Cesta kolem světa je sestavena jako soubor pěti vedle sebe stojících oboustranných tabulí. Na tabulích je postupně znázorněn celý svět, světadíly a Česká republika. Na mapě Česka je samozřejmě zachycen kromě jiného také zámek v Sokolově. Děti se vlastně mohou během chviličky projít po celém světě. Informace na všech mapách jsou dětem zprostředkovány formou obrázků znázorňující věci dětem blízké. Také zde je vytvořen prostor pro dětskou tvorbu. Cesta kolem světa tak rozvíjí dětskou kreativitu a fantazii prostřednictvím poznávání různých kultur a zemí.

Mateřská škola dlouhodobě spolupracuje s Mensou Česko a aktivně se věnuje rozvoji rozumových schopností dětí prostřednictvím vzdělávací metody NTC learning. Tyto venkovní tabule jsou ideálním doplňkem aktivit našich dětí, kdy se zaměřujeme na rozvoj jejich kritického myšlení, kreativity a komunikačních dovedností.

Jedinečná grafická podoba tabulí byla vytvořena na základě návrhu ředitelky mateřské školy Jany Vozkové a paní učitelky Marcely Nové a přináší do školky nové možnosti využití venkovního prostoru pro vzdělávání dětí. Díky interaktivním tabulím se děti učí konkrétní informace o stromech a světadílech, ale zároveň se rozvíjejí i ve svých dovednostech a schopnostech.

Je skvělé vidět, jak tato iniciativa posiluje vztah dětí k přírodě a k různým kulturám a zemím světa. Děti se zde učí nejen o tom, jak funguje svět kolem nich, ale také se učí vnímat svět s otevřeným pohledem a zvídavostí. Projekt Stromová stezka a Cesta kolem světa obohacuje vzdělávací prostředí mateřské školy, a přináší dětem nové možnosti pro jejich osobní rozvoj.

V Sokolově dne 19. 4. 2024

Jana Vozková, ředitelka MŠ