"Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025"

05.09.2023

Jsme zapojeni do dotačního projektu:

"Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025"

Dotační program pod názvem "Program v rámci projektu Obědy do škol v Karlovarském kraji 2023/2024 a 2024/2025" je zřízen za účelem podpory dětí a žáků ze sociálně slabých rodin, které navštěvují naši mateřskou školu. Dítě může čerpat školní stravování po celý školní rok za předpokladu, že zákonný zástupce pobírá Dávky v hmotné nouzi, Dávky pěstounské péče.

O poskytnutí podpory je potřebné zažádat k datu zapojení dítěte do podpory a následně každý měsíc (do 10. dne) doložit aktuální Potvrzení ÚP o pobírání opakující se dávky v hmotné nouzi.

V případě, že spadáte do této skupiny, kontaktujte prosím ředitelku MŠ: 725 729 566, případně vedoucí stravování 778 762 456