Žádost o přeřazení dítěte při přerušení provozu v době letních prázdnin 2020/21

28.01.2021

Vážení zákonní zástupci,

oznamuji Vám, že k přerušení provozu naší mateřské školy dojde během letních prázdnin v termínu: od 26. července 2021 do 20. srpna 2021.

V této době nás bude zastupovat Mateřská škola Sokolov, Kosmonautů 1881.

Potřebujete-li přeřadit dítě v době uzavření naší mateřské školy během letních prázdnin, je nutné vyplnit, podepsat a odevzdat Žádost o přeřazení do 30.4.2021 do schránky naší mateřské školy. Zakroužkujte prosím vybrané týdny.

Vzhledem k trvajícímu omezení provozu školky je formulář "Žádost o přeřazení" ke stažení zde. Pro zákonné zástupce, kteří nemají možnost si žádost vytisknout, je formulář k dispozici od 7.4.2021 na vstupní bráně mateřské školy.

Přeji Vám hezké dny,

Jana Vozková, ředitelka MŠ