Předškoláci se vzdělávají doma

01.04.2021

Naši šikovní předškoláci jsou už jeden měsíc doma a učí se za pomoci rodičů.

Já všechny děti moc chválím, jak vše zvládají. Děti jsou moc šikovné, plní všechny zadané úkoly, kreslí, vyrábějí, učí se básničky, písničky, dělají pokusy, hledají rozkvetlé kytičky, učí se jejich názvy.

Maminky a tátové pomáhají, vyzvedávají úkoly ve školce, nosí úkoly zpět, posílají vyplněné úkoly e-mailem, fotografují, pomáhají s pokusy a dětem se i při neuvěřitelném vlastním vytížení věnují. Mají za to náš velký obdiv.

Posílám vám k nahlédnutí jen pár ukázek vyplněných úkolů, jak naši předškoláci pilně pracují.

Zuzka

Fotogalerie