Poděkování

01.06.2022

Všechny děti ze školky děkují zástupcům Města Sokolov, paní Mgr. Barboře Bardonové, vedoucí odboru finančního a školství a panu místostarostovi Mgr. Ladislavu Sedláčkovi za překvapení, návštěvu a dárky k MDD.

zde foto a článek na webu města

Děkujeme