Poděkování maminkám ze třídy Žabiček

31.05.2021

Děkujeme maminkám Matýska Dibaly, Naomi Onodyové a Toničky Hudcové za poskytnutí dárečků do balíčků pro děti k MDD.

Děti a p. učitelky ze třídy Žabiček.