Poděkování maminkám ze třídy Kuřátek

01.06.2021

Děkujeme všem rodičům za poskytnutí drobných dárečků a sladkostí do balíčků pro děti k MDD.

Děti a p.učitelky ze třídy Kuřátek :-)