Omezení akcí mateřské školy

15.10.2020

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

s přihlédnutím k současné situaci související s šířením koronaviru a důležitosti ochrany zdraví Vašich dětí i zaměstnanců školy, rušíme do odvolání pořádání všech akcí a aktivit mimo mateřskou školu a akcí v mateřské škole s účastí osob (víc než 1), které nejsou zaměstnanci mateřské školy.

Do prostor mateřské školy vstupujte prosím jen v nezbytném počtu osob, tj. jedno dítě - jeden dospělý, s rouškou (či jiný způsob zakrytí úst a nosu) a po vstupu do budovy si prosím neprodleně desinfikujte ruce.

V mateřské škole dbáme ve zvýšené míře o čistotu a zdravé prostředí. Denně desinfikujeme všechny prostory školky a opakovaně kliky, zvonky, vypínače, zábradlí a všechny povrchy, vystavené častým dotykům více osob.

Děkujeme, že společně s námi dbáte o zdraví Vašich dětí, své i našich zaměstnanců a pomáháte nám zvládnout tuto nelehkou situaci.

Jana Vozková, ředitelka MŠ