Odkaz na online dotazník pro rodiče předškoláků.

08.12.2022

Vážení zákonní zástupci předškoláků, obracíme se na Vás s prosbou o vyplnění

Online dotazníku pro rodiče předškoláků k odhalení poruch komunikace, jazyka a artikulace u dětí v období 5,5-6,5 let

https://forms.gle/C58PAeuxiWUDLhuA9

"Vážení rodiče, tento dotazník je zaměřen na odhalení poruch v oblasti komunikace, která zahrnuje poruchy jazyka, řeči a sociální komunikace. Tyto poruchy jsou v populaci v tomto věku poměrně běžné, ovšem některé z nich zůstávají nezachyceny. To může být způsobeno nedostatečným povědomím o těchto diagnózách ze stran odborníků pečujících o dítě i nižší informovaností rodičů z médií. Může se stát, že si odborníci nebo další osoby pečující o děti (učitelé i rodiče) některé méně výrazné příznaky nespojí s poruchami v oblasti komunikace nebo si symptomů nevšimnou či jim nedávají dostatečný význam.

Studie o výskytu těchto obtíží v populaci dlouhodobě chybí.

Prosíme Vás o vyplnění tohoto dotazníku, který má za cíl zjistit četnost těchto poruch v dětské populaci v ČR. Získaná data budou důležitá nejen pro oblast vědy, ale hlavně pro možnost lepší osvěty o této problematice mezi odborníky, ale i rodiči.

Velmi děkujeme za Váš čas, trpělivost při vyplňování a za upřímné a pravdivé odpovědi, které jsou klíčové pro dobré vyhodnocení.

K odeslání je potřeba vyplnit jen Váš email, všechny ostatní položky zůstávají anonymní.

Odesláním dotazníku souhlasíte se zpracováním uvedených údajů pro potřeby tohoto výzkumu.

Asociace klinických logopedů ČR."