Netradiční olympiáda

08.11.2022

V úterý 2. 11. se pětice dětí vydala s p. učitelkou na netradiční olympiádu, která se konala v tělocvičně 5. ZŠ. Proč netradiční? Protože byla na podzim a zároveň inspirovaná podzimními motivy jako třeba: co nejrychleji vylézt na jabloň a shodit jablko (lezení na žebřiny), pomoct sundat zamotaného draka ze stromu (šplh na tyči), zachránit lítající klobouk (štafeta) a tak dále. Děti spolupracovaly, užily si to a vyhrály pro školku krásné, nové hračky a přinesly 4. místo, nicméně medaile je také, na památku, neminuly.

Fotogalerie