Mensa NTC Learning – Přednáška pro rodiče (Praha, 21. října 2022)

03.10.2022

Vážení zákonní zástupci,

naše školka využívá při hře a při výchovně vzdělávací práci s dětmi specifickou výukovou metodu společnosti Mensa. Máte-li zájem a možnost, nabízíme Vám zde odkaz pro přihlášení na přednášku týkající se této metody. zde