MENSA ČESKO - 21. 2. možnost testu IQ ve školce

22.01.2024

Vážení rodiče a zákonní zástupci dětí,

také v letošním školním roce Vám nabízíme možnost přihlásit Vaše dítě k testování nadání zástupcem společnosti Mensa ČR (od věku pět let).

Přihlášení pro testování dětí z naší mateřské školy naleznete na tomto odkazu:

https://intranet.mensa.cz/prihlaska/test_iq.php

  • Zvolte město: rolováním vyhledejte Sokolov
  • Zvolte termín: rolováním 21. 2. 9:00……………., Mateřská škola Sokolov Marie Majerové 1650
  • Vyplňte přihlášku, pozor uvádějte jméno dítěte

Zapojením dítěte do tohoto testu Vám chceme nabídnout možnost identifikovat především matematicko-logické nadání Vašeho dítěte. Obrázkový test je založen na zjištění logických a kombinačních schopnostech dětí a nezjišťuje vědomosti dětí.

Výsledek testu bude přístupný pouze Vám a je jen na Vašem uvážení, jakým způsobem s ním naložíte.

Naše mateřská škola uplatňuje při výchovně vzdělávací práci individuální podporu všem dětem. Pozornost věnujeme také dětem ohroženým školním neúspěchem a zároveň dětem, které projevují určité nadání. Nadané děti se ovšem často projevují nespecificky a jejich identifikace není vždy jednoduchá. Nadané děti mohou mít problémy v různých oblastech, např. při navazování sociálních vztahů, v jazykové oblasti. Testování, které Vám nyní nabízíme, může pomoci rozpoznat nadání Vašeho dítěte již v tomto brzkém věku a může být odrazovým můstkem cíleného rozvoje Vašeho dítěte ve školce i do budoucna.

Identifikovaným mimořádně nadaným dětem je nabídnut vstup do společnosti Mensa ČR (informace o společnosti a jejich aktivitách naleznete na našich webových stránkách).

Jana Vozková, ředitelka MŠ