Malá technická univerzita

11.01.2022

Vážení rodiče, naše mateřská škola se stala součástí projektu Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, díky němuž získá metodiky a pomůcky pro polytechnické vzdělávání programu Malá technická univerzita. 

Co nám program Malá technická univerzita přinese? Názorně a jednoduše se děti dozvědí o technickém světě kolem nás. Vybudují si kladný vztah k technickým profesím. Osvojí si práci ve skupinách i samostatně. Budou rozvíjet logické myšlení, prostorovou orientaci, představivost a konstruktivní myšlení. Děti se také naučí číst v technických výkresech, vázat cihly, stavět pilíře, zavádět rozvody a spoustu dalších technických dovedností. Naši pedagogové projdou školením a ukázkovými lekcemi programu Malá technická univerzita, aby mohli sami s dětmi v naší MŠ tento program realizovat. Termíny Malé technické univerzity jsou uveřejněny v kalendáři akcí.