Květen u Berušek 2023

31.05.2023

V květnu jsme vytvářeli práce na výtvarnou soutěž "Svět očima dětí" - živly Země. Naši předškoláci si prakticky vyzkoušeli pravidla dopravní výchovy v DDM jízdou na dopravních prostředcích a zúčastnili se projektu Bezpečná vycházka se zástupcem Městské policie Sokolov. Děti popřály maminkám k svátku prostřednictvím besídky s programem, na statku Bernard razily mince a krmily zvířata. Legraci a pohyb jsme si užili ve Fantazii. Poznávání světa jsme podpořili chemickými pokusy při pobytu venku. Žáci ze ZŠ nám před spaním přečetli pohádku O Budulínkovi s vlastními ilustracemi.

Fotogalerie

Vaše děti a paní učitelky tř. Berušky