Jak správně držet tužku - video nejen pro předškoláky

23.01.2022

Vážení rodiče a zákonní zástupci,

jednou z nepostradatelných dovedností, které si potřebuje Vaše dítě nástupem do základní školy osvojit, je správné držení psacího náčiní. V mateřské škole vedeme děti ke správnému úchopu již od nejútlejšího věku. Považujeme za podstatné, abychom při nácviku této dovednosti dětí spolupracovali také s Vámi. Video o tom, jak vést děti ke správnému držení tužky naleznete v sekci předškolák a na následujícím odkazu. zde