Jak Berušky v listopadu cestovaly.

27.11.2020

Předškoláci na cestách

I když se během listopadu situace nezměnila a byly zrušeny akce mimo mateřskou školu, přesto jsme si náramně užívali.

V první polovině měsíce jsme se dozvídali zajímavé informace o hračkách a věcech, které nás ve třídě, venku a nejbližším okolí obklopují (z čeho jsou vyrobeny, jak vznikají, k čemu slouží a jaké mají vlastnosti).

Hodně nás bavily smyslové hry. Při nich jsme poznávali hračky (věci) pomocí hmatu, sluchu a zraku.

V druhé polovině listopadu jsme hodně cestovali.

Vyprávěli jsme si o dopravních prostředcích, o tom, kam nás mohou zavézt a kam bychom se chtěli podívat. Již víme, že pokud chceme někam bezpečně dojet, musí řidiči jezdit podle pravidel. S některými dopravními značkami jsme se seznámili.

Brouzdali jsme prstem po mapě světa, rozlišovali pevninu, oceány, hory, pouště.

Poznávali jsme státy Evropy, hlavní města s jejich zajímavostmi.

Prohlíželi jsme si encyklopedie - poznávali světadíly, odlišné kultury, lidi, zvířata.

Aktivity zaměřené na cestování (pohybové hry, výtvarné a pracovní činnosti, nové básničky a písničky, hry s obrázky) se nám velmi líbili.

fotogalerie

Zpracovala: Podlipská Jitka