Informace rodičům o výskytu nemocnění Covid-19 ve školce

21.10.2020

INFORMACE O VÝSKYTU COVID-19

  • VÁŽENÍ RODIČE, OZNAMUJEME VÁM, ŽE KE DNI 21. 10. 2020 NEBYL DLE DOSTUPNÝCH INFORMACÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE PŘÍTOMEN NIKDO S PŘÍZNAKY ONEMOCNĚNÍ COVID-19.
  • ZÁROVEŇ VÁM SDĚLUJI, ŽE U JEDNOHO ZAMĚSTNANCE MATEŘSKÉ ŠKOLY JE PROKÁZÁNO ONEMOCNĚNÍ CORONAVIREM A JE ZAŘAZEN V KARANTÉNĚ. TENTO ZAMĚSTNANEC NEBYL PŘI PŘÍZNACÍCH PŘÍTOMEN.
  • ŠKOLKA K DNEŠNÍMU DNI NENÍ Z ROZHODNUTÍ KHS V KARANTÉNĚ.
  • MÁTE-LI OBAVY Z MOŽNÉ NÁKAZY A MÁTE-LI MOŽNOST, MŮŽETE SI PONECHAT DÍTĚ DOMA.

V PŘÍPADĚ VYHLÁŠENÍ KARANTÉNY A DALŠÍCH ZMĚN VÁS BUDEME INFORMOVAT TELEFONICKY A PROSTŘEDNICTVÍM WEBOVÝCH STRÁNEK MŠ