Informace o pravidlech používání ochrany dýchacích cest v mateřské škole

20.11.2020

Vážení rodiče, přečtěte si prosím následující informace o pravidlech ochrany dýchacích cest v mateřské škole:

1. děti - v areálu a v budově MŠ ochranu dýchacích cest nosit nemusí, ale mohou (na základě rozhodnutí zákonného zástupce nebo na doporučení ředitelky MŠ s ohledem na aktuální situaci související s výskytem Covid-19 v zařízení). Při pobytu mimo areál a budovu školy, musí mít všichni předepsanou ochranu dýchacích cest u sebe a v případě setkání se s cizí osobou si jí na nezbytně nutnou dobu nasadí.

2. zákonní zástupci a další cizí osoby - určenou ochranu úst mít musí.

3. všichni zaměstnanci - roušku mít musí.