Halloweenský den ve třídě Žabek

09.11.2021

V pondělí 1. listopadu jsme se do školky převlékli za strašidla a uspořádali jsme si halloweenský maškarní rej. Zdolávali jsme strastiplné překážky a zatancovali jsme si tanec strašidel. Zavítalo mezi nás i strašidýlko Famfulínek, samý verš a samý šprýmek. Přichystalo si pro nás stezku pro odvážné s překvapením na konci. Po třídě jsme hledali dopisy s úkoly, které nám tu nechalo a které jsme museli splnit. Po splnění posledního úkolu na nás čekalo překvapení ... našli jsme poklad. Halloweenský den jsme si užili.

p. učitelka: Bc. Jana Schneiderová