Ekologická exkurze pro předškoláky

05.10.2021

V pondělí 4. 10. 2021 odjeli předškoláci ze třídy Sluníček a Žabiček do Centra environmentální výchovy odpadového hospodářství v Černošíně. Na místě si děti prohlédly třídící linku odpadů, dozvěděly se, co se s odpady děje po vytřízení. Prohlédly si nové výrobky z vytříděného odpadu. Seznámily se také, jak skládka vypadá a jak dochází k následné rekultivaci.