Duben u Berušek 2023

01.05.2023

V dubnu jsme se zúčastnili ukázky dravců a pěvců v MŠ a v DDM jsme navštívili přírodovědnou stanici, čímž jsme si rozšířili znalosti o některých zvířatech. V areálu zdraví jsme se pobavili při plnění čarodějnických úkolů na akci s rodiči - "Cesta za čarodějnicí." Také jsme si užili sletu čarodějnic a čarodějů v naší třídě. S našimi předškoláky a vyučujícími ze ZUŠ proběhl průzkum hudebního a tanečního nadání. Předškolní děti si také poslechly koncert žáků v ZUŠ. Při pobytech venku jsme pozorovali probouzející se přírodu. Na zahradě jsme po zimě shrabovali opadané větvičky a obnovili environmentální cestu.

Vaše děti a učitelky ze třídy "Berušky."

Fotogalerie