Předávání informací v souvislosti s výskytem onemocnění Covid-19 ve školce

04.11.2020

Vážení rodiče,

Zákonní zástupci dětí, které přišly do kontaktu s diagnostikovanými osobami a týká se jich  karanténa, jsou o této skutečnosti informováni telefonicky.

O výskytu onemocnění v rodině je potřeba informovat mateřskou školu emailem nebo telefonicky.

V případě karantény, omezení provozu z důvodu nemoci, či uzavření mateřské školy budete individiálně telefonicky kontaktováni KHS Karlovarského kraje, případně mateřskou školou.

Dbejte prosím důsledně na dodržování hygienických pravidel chování v mateřské škole.

Děkujeme za pochopení.