Květen u Sluníček

31.05.2021

V měsíci květnu jsme se ve třídě Sluníček dozvěděli zajímavé věci o městě Sokolově. Děti byly seznámeny s pověstí o založení města a proč je ve znaku města sokol. Děti z kostek postavily celé město se zámkem, klášterem, rozhlednou a kašnami. Aby děti vše viděly na vlastní oči, chodili jsme na procházky do města, navštívili zámek, byli na rozhledně Hard. Na Starém náměstí si děti prohlédly kašnu se sokolníkem, Mariánský sloup a Hornickou radnici.

Aby se děti uměly po městě dobře pohybovat, zopakovaly si dopravní značky, přecházení křižovatek a další dopravní předpisy.

Fotogalerie

Zuzka